مرکز عدلی و قضایی: مصـونیت نـداریـم

دوشنبه 22 عقرب 1396/

mandegar-3مسوولان در مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری می‌گویند که کارمندان و قضات این مرکز به شدت زیر تهدیدهای امنیتی قرار دارند.
انیسه رسولی رییس محکمه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری گفته است که در چند ماه گذشته چهار پولیس کشفی این محکمه از سوی افراد ناشناس کشته شده اند.
خانم رسولی بیان داشت که این مرکز دستاوردهای خوبی در امر مبارزه با فساد داشته از این رو تهدیدها علیه کارمندان آن نیز افزایش یافته است.
به گفته وی، تاکنون بیش از ۵۰۰ مقام حکومتی به دلیل دست داشتن در فسادهای بزرگ اداری در مرکز عدلی و قضایی محکمه شده اند که ژنرالان نظامی، والی‌ها، معاونین وزارتخانه‌ها و شهردارها نیز شامل بوده اند.
گفتنی است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری به هدف بررسی پرونده‌های بزرگ فساد اداری ایجاد شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.