مسدود شدن حساب‌های بانکی حکمتیار در ترکیه

۱۹ میزان ۱۳۹۲

روزنامه جمهوریت چاپ ترکیه در شماره دیروز خود (جمعه) نوشته است که دولت انقره حساب های بانکی و دارایی های حکمتیار و سه تبعه ترکیه را با ادعای ارتباط با گروه القاعده مسدود کرده است.
به گزارش تلویزیون نور از این روزنامه ترکی، دولت انقره روز گذشته در اجرای مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، حساب‌های بانکی
و دارایی‌های دوصد و نزده نفر و شصت و سه موسسه مرتبط با گروه القاعده را مسدود کرد. مصوبه دولت ترکیه با انتشار در شماره روز گذشته روزنامه رسمی ترکیه اجرایی شد. روزنامه جمهوریت امروز نوشت که حکمتیار نیز به عنوان شخص مرتبط با القاعده ارزیابی شده و حساب ها و دارایی های او در ترکیه مسدود شده است.
این روزنامه توضیح بیشتری نداده است. براساس مصوبه هیات دولت ترکیه، همچنین حساب های بانکی یکصد و سی نفر و چهار موسسه مرتبط با گروه طالبان نیز در نظام بانکی این کشور مسدود شده است. فهرست این افراد و موسسات از سوی شورای امنیت سازمان ملل در اختیار کشورهای مختلف قرار گرفته است. صاحبان این حساب های بانکی و دارایی ها می توانند در اعتراض به این مصوبه، به دیوان عالی اداری ترکیه اقامه دعوی کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.