مسعود شناسی/ ۲۶ / مسعود در جهانِ عرب

هارون مجیدی/ دو شنبه 17 میزان 1396/

کتابِ «مسعود در جهانِ عرب» کاری است از عبدالاحد هادف و دکتور خلیل‌الرحمن حنانی که از نشانی بنیاد شهید مسعود به نشر رسیده است. این کتاب به سال ۱۳۸۷ خورشیدی در دو هزار نسخه و ۳۳۲ برگ چاپ شده است.
mandegar-3آقایان هادف و حنانی با توجه به شناخت و تجربۀ دیپلماتیک در کشورهای عربی و شناخت نزدیک با نویسنده‌گان و کارهای مبارزانی عرب که در جهاد افغانستان اشتراک کرده بودند، کارهای آنان را گزینش و ترجمه کرده اند.
در «یادداشت» کتابِ «مسعود در جهان» آمده است: رمز پیروزی مسعود این بود که از حق مایه می‌گرفت و به سوی عظمت راه می‌برد و این خود چیزی بیش از ثمرۀ تعهد او به انسان بودن و انسان زیستن نبود. این‌گونه زیستن بدون شک با ناملایمت‌های فراوانی در مسیر زنده‌گی همراه است که فقط با چنین تعهدی در روشنی ایمان اسلامی و باور به آیندۀ شکوه‌مند انسان، قابل تحمل می‌شود.
در ادامۀ این یادداشت می‌خوانیم: دشمنان مسعود چه بلایی نبود که بر سر او چه در دوران جهاد و چه در دورۀ مقاومت، نیاوردند. او در دوران جهاد با روس‌ها از طرف دشمنان بیگانه و رقبای خودی به شدت مورد تاخت و تاز قرار گرفت که حتا کارهای مثبت و ابتکارات بی‌نظیر او در جریان مبارزاتش را وارونه نشان داده و خودش را با برچسپ‌های مغرضانه که هرگز با ماهیت و سرشت پاک و والای او سازگاری نداشت، تخدیش می‌کردند. گاه هوادار کمونیسم و گاه طرف‌دار غرب و وابسته به بیگانه‌گان و امثال این هرزه‌گویی‌ها معرفی‌اش می‌کردند که در رد آن همین کافی است که به تناقض ماهیت و سمت‌وسوی این اتهامات، انگشت گذاشت.
در کتابِ «مسعود در جهان» آثاری از دکتور عبدالله عزام، شیخ موسی القرنی، عبدالله انس، کمال هلباوی، فهمی هویدی، جمال احمد خاشقجی و مفضل خمری برگردان شده است.
گفتنی است که از یک طرف به دلیل این‌که قهرمان ملی کشور هرگز در رکاب باطل قرار نگرفت و خود قربانی طغیان باطل باوران گردید و از طرفی هم به علت شهامت و صداقت برخی از پیشتازان مجاهدان عرب حاضر در صحنۀ جهاد افغانستان و بعد از آن، زمینه فراهم گردید تا این شمار از عرب‌های مخلص از نزدیک با شهید مسعود دیدار کنند و به دور از سم‌پاشی‌های مخالفان آزمند او، مسعود را درست بشناسند.
در لابه‌لای نوشته‌های آمده در کتابِ «مسعود در جهان»، قهرمان ملی کشور را در شکوه‌مندترین صحنه‌ها و زیباترین چهرۀ واقعی می‌توان دید. مجاهدان عرب در چنان احوالی با شهید مسعود از نزدیک آشنا و سخت شیفتۀ شخصیت و عملکرد او شدند.
بخشی از کارهایی که در این کتاب آمده، بعد از نشر کتابِ «مسعود در جهان» در مجموعه‌های جداگانه نیز نشر شده اند که از کتاب یک ماه با قهرمانان عبدالله عزام و نوشته‌های جمال‌احمد خاشقجی می‌توان یاد کرد. در بخش‌های بعدی مسعودشناسی با جزییات بیشتر کارهای مجاهدان عربی را که به صورت جداگانه چاپ شده اند، معرفی خواهد شد. در آنجا از شناخت هر کدام از زنده‌گی و مبارزات قهرمان ملی کشور بیشتر خواهیم نوشت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.