مسعود شناسی/۲۸/ د جهاد د وروستی سنگر فاتح قوماندان

هارون مجیدی/ سه شنبه 9 عقرب 1396/

زنده‌گی‌نامه‌های زیادی از قهرمان ملی کشور از خامه‌های زیادی تا حال نوشته شده است. در این مقالات و رساله‌ها، تلاش شده تا زنده‌گی شهید مسعود از زمان تولد تا روز شهادت به تصویر کشیده شود.
mandegar-3رسالۀ «د جهاد د وروستی سنگر فاتح قوماندان، از نخستین کارهایی است که در زبان پشتو برای معرفی زنده‌گی و کارنامۀ شهید احمدشاه مسعود نوشته شده است.
این رساله سیزده سال پیش از امروز از نشانی بنیاد شهید مسعود در سه هزار نسخه و ۲۴ برگ چاپ شده است. کار طراحی و صفحه‌آرایی «د جهاد د وروستی سنگر فاتح قوماندان» را ویس مهرزاد انجام داده است.
رساله، زنده‌گی قهرمان ملی کشور را از زمان تولد تا روز شهادت با زبانی روان و گزیده روایت کرده است. این رساله پهلوهایی از کارنامۀ شهید مسعود و این‌که او از آغاز مبارزه تا روز شهادت با جان و دل برای آزادی و آبادی سرزمینش تلاش و جانش را در این راه قربان کرد، با کلمات نقاشی کرده است.
روایت زنده‌گی شهید احمدشاه مسعود در این رساله با آوردن تصویرهای از او مستند و مزین ساخته شده است. روایت‌گر زنده‌گی قهرمان ملی در این رساله کوشیده تا استفاده از منابع بی‌شماری که پیرامون زنده‌گی و کارنامۀ او وجود دارد، بخش‌های فراوانی از تلاش‌ها و جان‌بازی‌های او را به تصویر بکشد.
رسالۀ «د جهاد د وروستی سنگر فاتح قوماندان» با گفتن این جملات که با خاک‌سپاری شهید مسعود کارنامه، راه و مبارزه‌اش به فرجام نرسیده، پایان می‌یابد.

اشتراک گذاري با دوستان :