مسعود شناسی/۳۰/دور و نزدیک آمرصاحب

هارون مجیدی/ چهار شنبه 26 میزان 1396/

کتابِ «دور و نزدیک آمرصاحب» کاری است از محمدفهیم دشتی که چاپ نخست آن در سال ۱۳۹۱ خورشیدی نشر شده است. این کتاب در هزار و نسخه و ۲۰۹ برگ ارایه شده که کار صفحه‌آرایی آن را اکمل عازم انجام داده است.
mandegar-3محمدفهیم دشتی در یادداشتی که روی برگ‌های نخست کتابِ «دور و نزدیک آمرصاحب» نوشته، گفته است: در این کتاب تلاش خواهم کرد، لحظاتی را که بخت یار بود و در کنار آمرصاحب گذشتاندم، با همۀ لذت‌ها، زیبایی‌ها، دشواری‌ها و حقیقت‌هایش، تصویر کنم.
در ادامۀ این یادداشت آمده است: فکر کنم آنانی که در کنار آمرصاحب بوده اند -چه کسانی که بیشتر از من این شانس را داشته اند و چه هم کسانی که کمتر از این نعمت برخوردار بوده اند-، یادداشت‌های جالب از آن لحظات زنده‌گی‌شان دارند که اگر قدرش را بدانند و بنویسند، بخشی از ناگفته‌های تاریخ معاصر کشور روشن خواهد شد. بازهم فکر می‌کنم، اگر بر این است که شخصیت آمرصاحب را برای نسل‌های بعدی به تصویر بکشیم، هیچ شیوه‌یی بهتر از این نخواهد بود تا چشم‌دیدهای‌مان از زنده‌گی این مرد تاریخ‌ساز و برترین مبارز عصر را تصویر کنیم.
خاطراتی را که آقای دشتی در این کتاب روایت می‌کند، در میان سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ خورشیدی اتفاق افتاده اند. خاطرات این کتاب با زبان ساده و روایت خطی بیان شده اند.
آقای دشتی یادآور شده است: من در این کتاب یک راوی ساده هستم که در مورد لحظاتی از زنده‌گی یک شخصیت بزرگ، روایت می‌کنم. البته بعید نیست که در برخی موارد نتوانم از غلیان احساسات جلوگیری کنم، به ویژه در روایت آن لحظاتی که بهترین لحظات زنده‌گی‌ام بوده اند و در حد امکان از بودن در کنار آمرصاحب، لذت برده‌ام.
گفتنی است که از آقای دشتی چند کتاب دیگر و ده‌ها مقاله و گفت‌وگو پیرامون خاطراتش از قهرمان ملی، زنده‌گی و مبارزۀ او نیز به چاپ رسیده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.