مسعود شناسی/۳۱/تـــو کجــایی

هارون مجیدی/ شنبه 29 میزان 1396/

مجموعۀ «تو کجایی»، سروده‌های حافظ محمد اکرم اکبری را در خود دارد. این سروده‌ها در رثای قهرمان ملی صاحب وزن و قافیه شده اند. این مجموعه در سال ۱۳۹۴ خورشیدی، از نشانی بنیاد شهید احمدشاه مسعود در دو هزار نسخه چاپ شده است. مجموعۀ «تو کجایی» ۲۴ برگ دارد و طراحی جلد mandegar-3آن را مسعود مشتاق انجام داده است.
دکتور شمس‌الحق آریانفر در یادداشتی که برای مجموعۀ «تو کجایی» نوشته، گفته است: این مجموعه بیان‌نامۀ حماسی و المباری‌ست در سوگ شهید احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور منشور کثیرالابعادی‌ست که هر انسانی، بخشی و یا زاویۀ از آرمان‌های خود را در آن متبلور می‌یابد و در نبود مسعود، بر رثای آن می‌جوید.
در ادامۀ این یاددشت آمده است: محمداکرم اکبری که فرسنگ‌ها دور از زادگاه مسعود زاده و بارور گردیده است و شهید احمدشاه مسعود را نماد آرمان‌هایش می‌یابد و برای او می‌سراید.
آقای اکبری در سروده‌هایش بیشتر ابعاد اسلامی، میهنی و آزاده‌گی قهرمان ملی کشور را بازتاب داده است. مجموعۀ «تو کجایی» در قالب رباعی سروده شده و شاعر پس از هر رباعی، شرح مختصری نیز نوشته است.
آقای آریانفر پس از نمونه‌آوری شماری از این رباعیات این مجموعه، می‌نویسد: این نمونه‌ها بر می‌تابند که شاعر با همه ابعاد شخصیت مسعود آشنا است و می‌داند که بدیلش را دیگر نمی‌توان جست و دریافت. از آن‌جاست که مسعود را به عنوان قهرمان ملی میهن و قهرمان تاریخ معاصر خاور می‌ستاید.
شناسۀ «تو کجایی» را با نقل چند رباعی از این مجموعه به پایان می‌برم.
تو کجایی که در این سلسله پیوند تو نیست
نقشه و رسم و خط و طرح فرایند تو نیست
به قضایای وطن با سر پُرشور و شرار
فکر و اندیشه و تحلیل و برآیند تو نیست
***
تو کجایی که دمی با تو سخن می‌کردم
سخن از عاطفه و عشق وطن می‌کردم
سخن از نحلۀ با عظمت دوران جهاد
سخن از شوکت تاریخ کهن می‌کردم
***
تو کجایی که وطن مام سترون گشته
مام یل ناور و نازای تهمتن گشته
داده از دست غرور کهن و شان کهن
پیش هر دون و دنی زار و فروتن گشته
***
تو کجایی که به این وضع وطن نه گویی
به نگونساری این خاک کهن نه گویی
خط قرمز بنمایی جلو اهرمنان
یا به شمشیر و سنان یا به سخن نه گویی

اشتراک گذاري با دوستان :