مسعود شناسی/۴۱/ مسعود فــرا تـر از مـرزهـا

هارون مجیدی/ دو شنبه 15 عقرب 1396/

مجموعه مقالاتِ سومین کنفرانس بین‌المللی مسعودشناسی در رساله‌یی زیر نام «مسعود فراتر از مرزها»، به سال ۱۳۸۳ خورشیدی نشر شده است. این مجموعه را که سیداحمد هاشمی ترتیب و تدوین کرده، بنیاد شهید مسعود در سه هزار نسخه و ۱۵۰ برگ چاپ کرده است.
mandegar-3مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین‌المللی مسعودشناسی در سه بخش تدوین شده که دو بخش نخست آن حاوی سخنرانی‌هایی است که در روزهای اول و دوم این کنفرانس ارایه شده و بخش پایانی آن اختصاص یافته به چاپ مقالاتی که به همین مناسبت نوشته شده اند.
صفحه‌آرای مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین‌المللی مسعودشناسی، ویس مهرزاد است و طراحی جلد آن را مصطفی گلاب‌گیر انجام داده است.
در «یادداشتِ ناشر» این مجموعه آمده است: هر ملتی، مقتدایی دارد که نمودگار آرزوها، آمال و اهداف آن است. در کلمات او به جست‌وجوی ارزش‌های والای انسانی و در کارنامۀ زنده‌گی‌اش به دنبال حرکات و سکنات درس‌آموز و عبرت‌انگیز شهید احمدشاه مسعود با شخصیت اصیل و آرام و معنوی انسانی خود و با شور و شوقی عمیق که به آزادی و استقلال سرزمنش داشت و با خلق حماسه‌های ماندگار و جاوید در این راه، امروز به عنوان یک مقتدای قدرت‌مند در تمامی زوایای زنده‌گی فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مردمش رسوخ یافته است.
در ادامۀ این یادداشت می‌خوانیم: قهرمان ملی کشور با ساده‌گی و صفای زاهدانه‌اش و اعتقادات و آرمان‌ها و دردها و رنج‌ها و شادی‌هایش، محبوبیت عمومی و فراگیری حاصل کرد که حتا مرزهای جغرافیایی هم نتوانستند از نفوذ او در قلب‌های تمام جهانیان حصار بکشند.
به باور ناشرِ مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین‌المللی مسعودشناسی: شرح حرکت قهرمان ملی کشور در راه‌های باریک تاریخ، قصه و افسانه نیست. او توانست در جایی که به گفتۀ خودش فقط به اندازۀ ایستادنش جای داشت، قدرتمند و بلندمرتبه از هزار پادشاه تقسیم بر هزار تخت در هزار سرزمین امپراتوری باشد.
کنفرانس بین‌المللی مسعودشناسی در سال‌های پسین به مناسبت سالروز شهادت قهرمان ملی برگزار می‌شد که در آن، شمار زیادی از نویسنده‌گان، پژوهش‌گران، هم‌سنگران و یاران او پیرامون کارنامه و پیامد مبارزات شهید مسعود مقاله می‌نوشتند و صحبت می‌کردند. جریان مکمل این کنفرانس‌ها از سوی بنیاد شهید مسعود چاپ شده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.