مسعود شناسی/۴۳/ مســعود فـراتر از مـرزها

هارون مجیدی/ یک شنبه 21 عقرب 1396/

پنجمین مجموعۀ «مسعود فراتر از مرزها» در پاییز ۱۳۸۵ خورشیدی از نشانی بنیاد شهید مسعود نشر شده است. این مجموعه، توسط سیداحمد هاشمی تدوین شده و در دو هزار نسخه به نشر رسیده است.
mandegar-3ناشرِ این مجموعه در «حرف نخست» گفته است: «او که در همۀ روزهای غربت و شب‌های ظلمِ گرفتۀ سرزمینش، در وسعت وجود خود، غم‌ها را تسکین می‌بخشید. او فریاد خستۀ درد بود؛ اما می‌شد در آسمانِ دستانش طلوع خورشید را تماشا کرد. صدای مهربان او هنوزهم در یادها طنین می‌افکند که از زمان رنج‌ها به گوش می‌رسید، اما همواره صبر را یادآور می‌شد».
در ادامۀ این یادداشت آمده است: او رفت تا طلوع بی‌غروبِ راه خود را به طلوعی مهربان بر دل هزاران مشتاق بکارد که دست بر شانه‌اش به تبرک می‌برند. مصیبت شهادت او، تنها مصیبت فداکاری یک ملت نیست، بلکه مصیبت همه تشنه‌گان حقیقت و جوینده‌گان عدالت است.
ناشر پنجمین مجموعۀ «مسعود فراتر از مرزها» یادآور شده است که تدوین این مجموعه که گزیده‌یی است از سخنرانی‌های ارایه شده در کنفرانسِ مسعودشناسی، تنها به منظور گفتن خوبی‌ها و تفسیر شگفتی‌های کارنامۀ قهرمان ملی کشور نیست، بلکه یادآور این حقیقت نیز می‌باشد که مردان روزگار هیچ‌گاه نمی‌میرند، آنان در فکر و ذهن و اندیشۀ نسل‌ها تداعی می‌یابند.
در پنجمین مجموعۀ «مسعود فراتر از مرزها»، سخنرانی‌ها و نوشته‌هایی از احمدضیا مسعود، محمد یونس قانونی، الکساندر، محمد محقق، فرانسیس ویندرل، عبدالله عبدالله، راجیو سود، محمد رضا بهرامی، حاجی دین محمد، سیدمصطفی کاظمی، فتانه گیلانی، پیوندگل مرادزاده، ریچارد مکنزی، کارگون، عبدرب الرسول سیاف، سعید رحمان، شگوفه سحر، عبدالحمید مبارز، ژیلا بنی یعقوب، بوریس له‌لاند، انورالحق احدی، چودری، محمد امین فرهنگ، رژیس کوچه، ابرهیم حافظ، اسکندر شیکراندوف، میرزا شکورزاده، سلوار تالامباردو، احمد ولی مسعود و نجیب‌الله فهیم آمده است.
کنفرانس بین‌المللی مسعودشناسی در سال‌های پسین به مناسبت سالروز شهادت قهرمان ملی برگزار می‌شد که در آن، شمار زیادی از نویسنده‌گان، پژوهش‌گران، هم‌سنگران و یاران او پیرامون کارنامه و پیامد مبارزات شهید مسعود مقاله می‌نوشتند و صحبت می‌کردند. جریان مکمل این کنفرانس‌ها از سوی بنیاد شهید مسعود چاپ شده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.