مسـعود و معـارف

گزارشگر:چهار شنبه 28 سنبله 1397 ۲۷ سنبله ۱۳۹۷

احمدولی مسعود در محفل گرامی‌داشت وزارت معارف با روایتی از تصویر انسانیت و کنفرانس هرات؛
احمدشاه مسعود در کوه پایه‌های هندوکش در اوج نبرد با روسها، به دهکدۀ می‌رسد، کودکانی با دیدنش دورهم جمع می‌شوند تا قهرمان قصه‌های شان را ببینند. مسعود دمی با کودکان می‌نشیند با خوشروئی تمام و لبخند کامل، حرف سبق و مکتب و کتاب را در میان می‌گذارد و در mandegar-3عمق یأس برای نسل امیدوار، امید می‌آفریند.
با پیروزی جهاد در اولین روزها، مسعود در میان جمعی از فرماندهان جهادی، قلمی بردست، قدراست می ایستد و می‌گوید: با تفنگ ازین سرزمین دفاع نمودیم، قلم را بالا میکشد و می‌گوید، اکنون نوبت قلم است. این بود بخشی از نمایش “تصویر انسانیت” که دیروز توسط آقای رضا دقتی فوتوژورنالسیت معروف جهان بنمایش گذاشته شد. این نمایش با جملۀ از گاندی “اگر بدنبال صلح واقعی هستیم، باید با تعلیم و تربیت کودکان آغاز نمائیم” تمام میشود.
روز قبلش در مجلس هرات، خانم ناهید فرید از وکلای شناخته شدۀ پارلمان گفت، هم نسلان من در ظلمتکدۀ طالبانی، بجرم زن بودن حق بیرون شدن و مکتب رفتن را نداشتیم، اگر مقاومت مسعود نبود، هیچگاهی دختران هم نسل من به دانش نمیرسیدند، من وکیل نبودم و شاید هم چندین نسل زنان ما در تاریکخانه های طالبانی میپوسیدند و سرنوشت یک ملت برباد میرفت.
مسعود در شرایط سخت جهاد و مقاومت، درون وادی ها و دهکده ها مکاتب ایجاد نمود، پوهاند صاحب فاضل خان مسؤولیت تعلیم و تربیت را در قلمرو مجاهدین بر عهده داشت، مراکز صحی با مسئولیت داکتر صاحب رضا حیدر گشوده شد.اولین بار در دوران جهاد بود که با کشیدن راه ها و سرک ها، مسعود دهات و شهر ها را با هم نزدیک ساخت و آشتی داد تا اینکه روزگار مردم را در ساحات دور دست تقویت گردید. این ها نمونه هائی بود از فرهنگ و معارف احمدشاه مسعود شهید.
حالا ضمن اظهار امتنان از وزیر صاحب فرهنگ پرور معارف محترم میرویس بلخی و هیأت رهبری معارف کشور در تدویر این یادبود باشکوه، صمیمانه خواهشمندیم تا زندگانی پرفضیلت این آموزگاران تاریخ ساز، اسطوره های مقاومت، نمادهای ملی، الگو های انسانیت و ایمان را درج نصاب تعلیمی کشور نمایند تا نسل نو با آموزه ها، اخلاق، کارنامه ها و فداکاری هایشان آشنا شوند و این گونه است که پیوند های ملی محکم میشود و ملت سازی تقویت می‌گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.