مسـوولان جـدید حـوزه‌های امنیتـی پولیـس پایتخت معـرفی شـدند

گزارشگر:شنبه 28 دلو 1396 ۲۷ دلو ۱۳۹۶

mandegar-3آمرین، معاونین اداری، مدیران مبارزه با جرایم جنایی، آمرین کشف و آمرین کنترول منطقه‌ای حوزه های امنیتی پولیس شهر کابل به وظایف جدیدشان معرفی شدند.
دفتر مطبوعاتی وزارت داخله می‌گوید که این مسوولان جدید حوزه‌های امنیتی شهر کابل از طریق امتحان رقابتی به این پست‌ها کامیاب شده اند.
در خبرنامه وزارت داخله آمده است که این وزارت به هدف ایجاد سیستم کدری، منظم و گزینش افراد متخصص و متعهد اصلاحات را روی دست گرفته است.
خبرنامه افزوده که به همین اساس وزارت امورداخله پست های مسوولان حوزه های امنیتی شهر کابل را میان منسوبین پولیس ملی به رقابت گذاشت و در این رقابت بیشتر از یکهزار داوطلب جهت راه یافتن به این پست ها با هم رقابت کردند.
وزارت امور داخله گفته که در این رقابت ۹۳ تن منسوبین پولیس با کسب نمرات بلند و سپری نمودن امتحانات تقریری، تحریری و مصاحبه ها از سوی کمیسیون اختصاصی که ریاست آن را ویس احمد برمک وزیر امور داخله به عهده دارد، کامیاب شناخته شدند.
ویس احمد برمک وزیر امور داخله در مراسم معرفی این مسوولان گفت: «شما به اساس لیاقت و شایستگی خود در این پست ها مقرر شده اید و پس از این به هیچ فرد یا گروهی تعلق ندارید، فقط منسوب وزارت امورداخله و متعلق به قانون استید وظایف تان درچارچوب قانون، تعریف شده و مطابق به آن رفتار نمائید.»
آقای برمک با تاکید بر اینکه یکی از راهکار های وزارت امورداخه ایجاد روابط نیک و حسنه با مردم، علما، نهاد های اجتماعی و جامعه مدنی است و شما نیز هماهنگی و روابط نیک تان را با مردم تامین نموده تا رضایت آنان را کسب نمائید و مرجع نظارت از عملکرد شما ضمن هیات رهبری وزارت امورداخله، مردم نیز می‌باشد.
وی افزود که هیات رهبری وزارت امور داخله بر اساس خواست مردم، ریفورم و اصلاحات را در وزارت امور داخله آغاز نموده است.
وزیر امور داخله آقای برمک، افزود که بزودی پروسه اصلاحات در فرماندهی پولیس ولایات که قبلاً از سوی هیئت رهبری این وزارت ارزیابی صورت گرفته آغاز می‌گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.