مسلمیار به پاکستان: تـجاوز به افـغانستان به خیرتان نیست

29 ثور 1393/

mnandegar-3فضل‌هادی مسلمیار رییس مجلس سنا ضمن محکومیت پیش روی مرزی پاکستان به داخل خاک افغانستان، می‌گوید که تجاوز بر افغانستان به خیر پاکستان نیست.
آقای مسلمیار که در جلسه عمومی روز گذشتۀ مجلس سنا که در خصوص پیش روی های مرزی پاکستان به داخل خاک افغانستان صحبت می‌کرد، گفت: «هیچ گاهی تجاوز بر افغانستان را نمی‌پذیریم. تنها به زبان عکس‌العمل نشان نمی‌دهیم. اگر ضرورت باشد با خون خود از وطن دفاع می کنیم و مردم افغانستان این را ثابت هم کرده اند».
مسلمیار تأکید ورزید که سناتوران خط منفور دیورند را به عنوان سرحد میان افغانستان و پاکستان به رسمیت نمی‌شناسند و حکومت باید در این رابطه تصمیم جدی اتخاذ کند.
او هشدار داد: تجاوز و دخالت پاکستان به منظور استقرار حکومت داری ضعیف در افغانستان به خیر پاکستان نیست و این کشور باید خیرش را در افغانستان با ثبات جست‌وجو کند.
به گفته او، همسایه‌گان افغانستان خواب و خیال در ذهن خود نپروراند. آنان تاریخ را مطالعه کنند، مردم افغانستان آزاد هستند و غلامی هیچ کسی را قبول ندارند.
اخیراً گزارشی به نشر رسید که نیروهای پاکستانی در ولسوالی معروف ولایت قندهار به داخل خاک افغانستان پیش روی کرده اند.
این اقدام نیروهای پاکستانی، سبب درگیری های نظامی میان دو طرف نیز شده است که در نتیجه چند تن از سربازان سرحدی افغانستان زخم برداشته اند.
از سویی دیگر، سناتوران از پیش روی نیروهای مرزی ایران و ترکمنستان در مرز نیمروز و بادغیس نیز به شدت انتقاد کرده و این اقدام همسایه‌گان افغانستان را به شدت محکوم کردند.
آنان می‌گویند که همسایه‌گان افغانستان از وضعیت موجود (مصروفیت نیروهای امنیتی در تأمین امنیت انتخابات) در افغانستان سوی استفاده می‌کنند.
سناتوران از حکومت به ویژه نیروهای امنیتی کشور خواستند که موضوعات مرزی باکشورهای همسایه را جداً پیگیری کنند.
به گفته آنان، مردم از نیروهای امنیتی کشور حمایت می‌کنند و در صورت لزوم اقدام خواهند کرد.
در همین حال، یک هیأت مجلس سنا به منظور بررسی وضعیت مرزی افغانستان و پاکستان در ولسوالی معروف، به قندهار سفر می‌کند.
پیش از این، مجلس نماینده‌‎گان نیز اعلام کرده است که هیأتی را به قندهار می‌‌فرستد.

اشتراک گذاري با دوستان :