مسوولان حکومت: فقر و خشونت بزرگترین مشکل بانوان است

گزارشگر:روح‌الله بهزاد ۱۹ حوت ۱۳۹۷

مسوولان حکومت وحدت ملی می‌گویند که موانع فراراه حضور بانوان در حکومت و تصمیم‌گیری مسایل بزرگ ملی برداشته شده و مشارکت شان در تصمیم‌گیری‌ها افزایش یافته است.
محمداشرف غنی و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی دیروز یکشنبه، ۱۹ حوت محفلی برای گرامی‌داشت از هشت مارچ، روز همبسته‌گی بانوان در ارگ ریاست جمهوری برگزار کرده بودند.
mandegarآقای غنی و عبدالله در این محفل مدعی شدند که با وجود پیشرفت‌های چشم‌گیر در راستای حقوق بانوان، هنوز مشکلات اقتصای و خشونت در برابر این قشر از عمده‌ترین مشکلات است.
دستاوردهای زنان قربانی تلاش‌های صلح نمی‌شود
محمداشرف غنی در نشست دیروز به تلاش‌های اخیر صلح اشاره کرد و گفت که به صلح همه‌شمول باور دارد. آقای غنی افزود که پاسبانِ دستاوردهای بانوان در گفت‌وگوهای صلح است و اجازه نمی‌دهد قربانی گفت‌وگوهای صلح شود.
رییس حکومت اظهار داشت که خواهان صلح است، اما صلحی که دایمی و سراسری باشد. به گفتۀ او: نقش بانوان به گونۀ قابل ملاحظه‌یی افزایش یافته است و بانوان اکنون در تصمیم‌گیری‌های بزرگ حکومتی نقش دارند.
آقای غنی حضور بانوان را در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نویدبخش خواند و اظهار داشت که بانوان افغانستان می‌توانند در تمام عرصه‌های اجتماعی سهم بگیرند و برای آینده کشور فعالیت کنند.
رییس حکومت بیان داشت که تکیه زدنِ بانوان در پُست‌های دولتی برای مردم افغانستان حرف تازه نیست، زیرا به گفتۀ او: در سال‌های گذشته بانوان حضور گسترده‌یی در ادارات دولتی گسترده بوده است.
او اما «مشکل بنیادی» بانوان افغانستان را «فقر» می‌داند و تأکید دارد که تا مبارزه با فقر به یک هدف ملی تبدیل نشود، بانوان افغانستان همچنان محروم خواهند ماند. رییس حکومت وحدت ملی می‌گوید که اکثریت قاطع بانوان افغانستان فقیر هستند.
محمداشرف غنی دلیل خشونت در برابر بانوان را نیز «فقر» عنوان می‌کند و می‌افزاید به دلیل فقر اکثر بانوان در زمان زایمان قربانی می‌شوند. رییس حکومت به این باور است که باید برای توانمندسازی اقتصادی بانوان و شیوۀ سرمایه‌گذاری برای این قشر را تغییر داد.
آقای غنی اظهار داشت، بانوانی که کار می‌کنند و عاید به دست می‌آورند، از حقوق انسانی و اسلامی شان آگاه اند و از آن دفاع می‌کنند. به گفتۀ او: برای این‌که بانوان بتوانند صاحب کار و درآمد شوند، لازم است سطح معارف کشور بهبود یابد.
نقش بانوان در ساختن افغانستان غیرقابل اغماض است
داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در این محفل گفت که از نقش بانوان در ساختن افغانستان جدید نمی‌تواند انکار و اغماض کرد. آقای عبدالله افزود که حکومت از دستاوردهای بانوان پشتیبانی و حمایت می‌کند.
داکتر عبدالله می‌گوید که با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در راستای حقوق بانوان در کشور، هنوز مشکلات اقتصای و خشونت در برابر این قشر از عمده‌ترین مشکلات است.
رییس اجرایی بیان داشت که بانوان در چهل سال جنگ در افغانستان، بیشترین قربانی را داده اند و ادامۀ جنگ بازهم بیشترین قربانی را از همین قشر خواهد گرفت.
داکتر عبدالله گفت که اکنون ذهنیت‌ها تغییر کرده و بانوان هم در روستاها و هم در شهرها اقتصاد خانواداه را در دست دارند. آقای عبدالله تأکید کرد که حکومت به حمایت از بانوان و دستاوردهای آن‌ها در جریان گفت‌وگوهای صلح ادامه می‌دهد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شوند که نزدیک به یک هفته است نماینده‌گان باصلاحیت طالبان و امریکا در قطر سرگرم گفت‌وگو برای پایان جنگِ افغانستان هستند. فعالان حقوق بانوان در این مدت بارها اعتراض شان را از حضور کم‌رنگ بانوان در گفت‌وگوهای صلح ابراز داشتند.
بانوان افغانستان مدعی اند که در تلاش‌های اخیر صلح هیچ طرفی به آنان نقش نداده است و آن‌ها نگران از دست رفتنِ آزادی‌ها و دستاوردهای شان در گفت‌وگوهای صلح اند، زیرا طالبان در زمان حاکمیت شان نگاه بسیار سخت و سنتی نسبت به حضور و فعالیت سیاسی-اجتماعی زنان داشتند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.