مسوولان دولتی: رشد و توسعه بدون حضور زنان ممکن نیست

گزارشگر:سه شنبه 14 قوس 1396 ۱۳ قوس ۱۳۹۶

در ادامه کمپاین شانزده روزه محو خشونت علیه زنان اکنون شماری از مقام‌های حکومتی تلاش می‌کنند تا راه‌های ایجاد فضای مناسب کاری را برای زنان جست‌وجو کنند.
mandegar-3مسوولان برنامه پروموت یا پروژه توانمند سازی سازی زنان روز دوشنبه (۱۳ قوس) نشستی را با حضور شماری زیادی از مقام‌های حکومتی و بانوان به هدف چگونگی توانمند سازی زنان و ایجاد فضای مصوون کاری برای آنان در کابل برگزار کرد.
فیروز خان مجیدی، معین انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت و صنایع می‌گوید که هیچ نوع رشد و انکشاف بدون حضور زنان ممکن نیست، وی تاکید کرد که آنان تلاش دارند تا زمینه حضور زنان در ادارات دولتی را فراهم نموده و فضای مصوون کاری را برای آنان فراهم کنند.
به گفته‌ آقای مجیدی ذهنیت‌های سنتی جامعه و عدم توانمندی برخی از زنان سبب شده است تا حضور زنان در ادارت دولتی کمرنگ باشد. با آنکه حکومت همواره برنامه‌های زیادی را در زمینه توانمند سازی زنان روی دست گرفته اما آقای مجیدی می‌گوید که این برنامه‌ها بسنده نبوده و حکومت باید به گونه جدی در زمینه توانمند سازی زنان تلاش کند.
صیام‌الدین پسرلی، مسوول مطبوعات اتاق تجارت و صنایع نیز بر حمایت از زنان تاکید کرده می‌گوید که آنان تلاش می‌کنند تا سهولت‌های زیادی را برای فعالیت زنان تجارت پیشه فراهم کنند.
به گفته‌ آقای پسرلی سنتی بودن جامعه، تهدیدات امنیتی، عدم دسترسی زنان به منابع مالی و نبود مکان‌های مصوون کاری از جدی ترین مشکلاتی است که سد راه زنان افغان شده است.
مقدسه یورش کمیشنر کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملی می‌گوید که قرار است این اداره در زمینه چگونگی حضور زنان در نهادهای حکومتی مقرره‌ای را ایجاد کند.
خانم یورش تاکید کرد که در حال حاضر پالیسی استخدام ادارات دولتی به گونه شهری طرح ریزی شده و آنان تلاش می‌کند تا سهولت‌های را در زمینه استخدام زنان به ادارت دولتی ولایات و مناطق دور دست فراهم کند.
وی تاکید کرد که در این مقرره اگر ایجاد و تدوین آن عملی شود، برنامه ارتقای ظرفیت زنان، پروسه‌های شناسایی مشکلات زنان گنجانیده شده و روند استخدام زنان را آسانتر خواهد کرد.
در همین حال نبیله صالح معین مالی وزارت امور زنان می‌گوید که آنان تلاش می‌کنند تا حضور زنان در ادارات دولتی به ۳۰ در صد و بیشتر از آن افزایش یابد.
با آنکه زنان افغان در جامعه‌ سنتی مثل افغانستان با مشکلاتی زیادی روبرو است اما شماری زیادی از آنان بر آینده‌های درخشانی امیدوار هستند.
در سالیان اخیر با آنکه حضور زنان در ادارت دولتی آنگونه که باید، افزایش نیافته است اما هنوزهم امیدهای زیادی وجود دارد تا حضور زنان در اداره‌های مردانه‌ی حکومتی افزایش یابد.
این امیدواری‌ها در حالی شکل می‌گیرد که مقامات ارشد حکومتی و نهادهای حامی حقوق زنان همواره بر حمایت از زنان، تامین و رعایت حقوق آنان تاکید دارند.
اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا نیز به منظور حمایت از زنان افغان قراداد چهارساله‌‌ای را برای توانمند سازی زنان با حکومت افغانستان به امضا رسانده است. بر بنیاد این قرارداد شماری زیادی از دخترانی افغان فرصت می‌یابند تا به کارهای دلخواه شان گماشته شوند.
معین مالی و اداری وزارت امور زنان می‌گوید که در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار کارآموز زن در برنامه پروموت یا اداره توانمند سازی زنان شامل است. بانو صالح تاکید می‌کند که با ختم این دوره کارآموزی، بازار کار افغانستان صاحب ۷۵ هزار کارمند مسلکی زن خواهد بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.