مسوولان فدراسیون نهاد خبرنگاری و رسانه‌یی افغانستان: به ۴۲۷ پروندۀ خشونت علیه خبرنگاران رسیده‌گی می‌شود

ابوبکر صدیق/ چهارشنبه 12 جوزا 1395/

پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران که از سوی کمیتۀ بررسی این قضایا، قابل پیگرد قانونی تشخیص داده شده، به نهادهای مسوول فرستاده می‌شود.
مسوولان فدراسیون خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان با بیان این مطلب می‌گویند که در ماه حوت ۱۳۹۴ بر اساس تقاضای فدراسیون نهاد‌های mandegar-3خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، رییس جمهور، فرمان ایجاد کمیته‌یی را برای پیگیری قضایای خشونت در برابر خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها صادر کرد.
پس از صدور این فرمان در نشست کمیتۀ عدلی و قضایی شورای وزیران که به ریاست محمد سروردانش، معاون دوم رییس جمهور برگزار شد، تصمیم گرفته شد تا کمیتۀ با صلاحیتی برای پیگیری این قضایا، تشکیل شود.
عبدالمجیب خلوتگر عضو فدراسیون خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، دیروز (۱۱ جوزا) در یک نشست خبری به رسانه‌‌ها گفت: به اساس فرمان رییس جمهور که در تاریخ ۱۰ دلو سال گذشته به‌خاطر ایجاد کمیتۀ بررسی خشونت برابر خبرنگاران، کمیتۀ پنج عضو از نماینده‌های با صلاحیت وزارت داخله، ریاست امنیت، وزارت اطلاعات و فرهنگ و نماینده فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه‌‌ها افغانستان ایجاد شد.
آقای خلوتگر افزود: اولین نشست این کمیته در اخیر ماه حوت سال ۱۳۹۴ دایرشد و مدت دو نیم ماه را کار این کمیته در برگرفت و نشست اخیر‌ این کمیته در ماه ثور سال روان به پایان رسید.
به گفتۀ آقای خلوتگر، این کمیته به طور مجموعی ۶۷۹ پروندۀ خشونت با خبرنگاران که در طول چند سال گذشته ثبت شده بود؛ را به‌ بررسی گرفته که شامل ۶۰ مورد قتل، ۴۶ مورد جراحت، ۲۲۲ مورد ضرب و شتم (لت و کوب) ۸۴ مورد بازداشت خبرنگاران، ۲۰ مورد ربودن و ۲۳۸ مورد توهین و تهدید به مرگ می‌‌باشد.
او با بیان این‌که در مجموع ۶۷۹ پروندۀ خشونت با خبرنگاران که صورت گرفته بود، دستگاه‌های عدلی و قضایی افغانستان به فاعلان ۲۵۲ پرونده‌ها خشونت با خبرنگاران دسترس نداشتند، مانند گروه طالبان، بناً این پرونده‌ها کنار گذاشته شدند.
او افزود: برخی از این پرونده‌ها به مرور زمان بوده‌اند، یعنی یک قضیه‌ خشونت لفظی در سال گذشته اتفاق افتاده است، (به اساس قانون ۱۰ سال باید پرونده آن پیگیری شود، پس از آن مختوم اعلام می‌شود).
این عضو فدراسیون خبرنگاران و رسانه‌‌های افغانستان تصریح کرد: اما، از ۶۷۹ قضیۀ خشونت با خبرنگاران،۴۲۷ پروندۀ آن به نهادهای مرتبط فرستاده شده که ۴۰۱ مورد مربوط ریاست امنیت ملی و زارت داخله، ۷ مورد پرونده خشونت با خبرنگاران مربوط دادستانی کل، ۱۸ مورد مربوط وزارت خارجۀ و نیروهای بین‌المللی تحت فرماندهی امریکا در افغانستان و هم‌چنان، یک مورد مربوط دادگاه عالی کشور می‌شود.
آقای خلوتگر اضافه کرد: تمام پروندهای خشونت با خبرنگاران را به نماینده‌گی از کمیته ایجاد شده، فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه‌های افغانستان کتباً به تمام نهادهای مربوطه می‌فرستد تا به بررسی گرفته شود.
آقای خلوتگر در ادامۀ سخنانش افزود: نشستی که فدراسیون نهاد خبرنگاری و رسانه‌‌های افغانستان با رییس جمهور داشتند، رییس جمهور حواستار یک زمانبندی در بررسی این پرونده‌ها شده که این زمانبندی از طرف نهادهای مرتبط با ریاست جمهوری ترتیب میابد و نهادهای مسوول باید به اساس این زمانبندی هرچه سریع بررسی این پرونده‌ها را آغاز گر شوند.
او گفت: با به‌بررسی گرفتن پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران اعتبار نهادهای عدلی و قضایی کشور که در نزد مردم به خصوص رسانه‌ها تنزیل یافته دوباره اعاده می‌شود و از بلند رفتن قضایایی خشونت با خبرنگاران جلوگیری می‌شود.
آقای خلوتگر تأکید کرد: به اساس گزارش نهایی که به ریاست جمهوری فرستاده شده، نهادهای مسوول مکلف‌اند که نتیجۀ کارشان را با فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه‌‌های افغانستان شریک سازند تا از این طریق مردم و رسانه‌ها در جریان گذاشته شوند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.