مشاور ریاست اجرایی: پس از عید زمان کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اعلام می‌شود

/

چهار شنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۴

 

هارون مجیدی
مشاور فرهنگی و رسانه‌یی ریاست اجرایی می‌گوید، اعضای جدید و آغاز زمان کار کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی تا بعد از عید روشن خواهد شد.
او می‌افزاید که تا حال لیست طولانی‌یی از طرف جامعۀ مدنی، نهادهای نظارت‌کنندۀ انتخابات و رسانه‌ها فرستاده شده که از میان آن‌ها، یک مجموعۀ مسلکی و آگاه انتخاب خواهد شد تا بتوانند از عهدۀ انجام اصلاحات لازم برآیند.
در عین حال، صدیق‌الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می‌گوید، رهبران دولت وحدت ملی باید به جای سیاسی‌سازی کمیسیون تلاش کنند تا کمیسیونی مسلکی و mnandegar-3تخنیکی برای اصلاحات بسازند.
اعضای کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی چهار ماه پیش، بر بنیاد فرمان رییس‌جمهور غنی مشخص شد که پیش از آغاز به‌کار زمان آن به پایان رسید.
سیدحسین فاضل سانچارکی مشاور فرهنگی و رسانه‌یی ریاست اجرایی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: در روزهای نخست بعد از عید رمضان، زمان آغاز ‌کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از طرف رهبران دولت وحدت ملی اعلام خواهد شد.
آقای سانچارکی از چهره‌های تازه معرفی شده در ترکیب این کمسیون نام نمی‌برد، اما می‌گوید: چهره‌هایی‌که از طرف ریاست جمهوری و ریاست اجرایی معرفی شده بودند، روی شان بحث شده که از این میان، شمار زیادی از این چهره‌ها مورد تفاهم قرار گرفته و نام‌های‌شان در آیندۀ نزدیک اعلام خواهد شد.
مشاور فرهنگی و رسانه‌یی ریاست اجرایی می‌افزاید: در ترکیب تازه، چهره‌های جدید معرفی شده، اما کسانی‌که پیش از این بر بنیاد فرمان رییس جمهور مشخص شده بودند نیز حضور دارند.
آقای سانچارکی یکی از علت‌های تأخیر کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را انتخاب چهره‌های متخصص و با تجربه دانسته می‌گوید: کسانی‌که در این کمیسیون معرفی می‌شوند باید از دانش، تخصص و تجربۀ انتخاباتی و حقوقی برخوردار باشند.
او خاطر نشان می‌کند: تا حال لیست طولانی‌یی از طرف جامعۀ مدنی، نهادهای نظارت کنندۀ انتخابات و رسانه‌ها فرستاده شده که از میان آن‌ها یک مجموعۀ مسلکی و آگاه انتخاب خواهد شد تا بتوانند از عهدۀ انجام اصلاحات لازم برآیند.
هم‌چنان، صدیق‌الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، کار کمیسیونی که توسط فرمان رییس‌جمهور به‌منظور اصلاحات انتخاباتی تعیین شده بود را پایان یافته اعلام کرده، می‌گوید: از ابتدا هم از هر دو طرف تقاضا کرده بودیم که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تخنیکی بسیازید تا سیاسی، چون کمیسیون تخنیکی می‌تواند بیشتر روی موضوعات جلوگیری از تقلب‌ها در آینده جلوگیری کند.
آقای توحیدی خطاب به رهبران دولت وحدت ملی می‌گوید: «لطفاً به حال ملت رحم کنید و یک کمیسیون تخنیکی، متخصص و بی‌طرف را بسازید تا تمام جوانب تقلب در پروسۀ انتخابات را بررسی کنند و اصلاحات سراسری در نظام انتخاباتی افغانستان باید به وجود آید».
آقای توحیدی با بیان این‌که اصلاحات محدود و معین نمی‌تواند اعتماد مردم را دوباره به پروسۀ انتخابات در افغانستان جلب کند، تأکید می‌کند: حضور چهره‌های معروف به تقلب در نهادهای انتخاباتی هم سبب بدگمانی بیشتر مردم به انتخابات خواهد شد.
آقای توحیدی تصریح می‌کند: با گذشت هر روز قید زمانی دولت وحدت ملی نیز رو به پایان است و رهبران دولت باید هر چه عاجل به اصلاحات مطرح شده بپردازند.

اشتراک گذاري با دوستان :