مشاور رییس‌جمهور: کوتاهی در مورد نورستان پیامد ناگوار دارد

/

رحمت الله راشدی وزیر مشاور رییس‌جمهور در امور اقوام  و قبایل می‌گوید که عملکرد کابل در برابر نیازمندها و مشکلات امنیتی نورستان ضعیف بوده است.
آقای راشدی گفت: «ولایت نورستان نقطۀ استراتژیک امنیتی برای ولایات شمال و شرق کشور است و در صورت کوتاهی در باره این ولایت، پیامد آن ناگوار خواهد بود.»
روز چهارشنبه هفتۀ گذشته هیأتی به ریاست سید مخدوم رهین به هدف بررسی ادارات دولتی، اوضاع امنیتی و چگونگی پروژه های انکشافی به ولایت نورستان سفر کرد.
در ترکیب این هیأت، برخی اعضای مجلس نماینده‌گان، مجلس سنا، شورای عالی صلح، مشاور رییس جمهور و مقام‌های بلند رتبه از وزارت‌های مختلف شامل بودند.
محمد تمیم نورستانی والی نورستان می‌گوید که این هیأت به فرمان رییس‌جمهور و تصمیم شورای وزیران به نورستان اعزام شده است.
آقای نورستانی به خبرگزاری بخدی گفت که حداقل سه روز، اعضای این هیأت در پارون مرکز ولایت نورستان سرگرم تحقیق بودند.
به گفته آقای نورستانی، اعضای هیأت در سه گروه، بخش‌های مختلف نورستان از جمله چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی را بررسی کردند.
نورستان در شمال شرق کشور از ولایت های دور افتاده کشور است که مرز مشترک با پاکستان دارد.
گفته می‌شود که بیشتر مسوولان دولتی در این ولایت حضور ندارند و ادارات دولتی نیز غیر فعال است.
رحمت الله راشدی وزیر مشاور حامد کرزی در امور قومی و عضو هیأت اعزامی اما می‌گوید که در این اواخر، کارهای بسیاری در نورستان صورت گرفته است و تمامی مسوولان و ماموران دولتی نیز به وظایف شان حاضر هستند.
راشدی گفت: «ناامنی، نبود سربازان اردوی ملی، کمبود پولیس سرحدی و عدم توجه کابل به نورستان و درخواست های این ولایت، از چالش های عمده در نورستان است.»
راشدی می‌گوید، زمانیکه از جانب دشمن، بالای نورستان حمله می‌شود با توجه به کمبود پولیس سرحدی و پولیس ملی، وزارت‌های مربوطه در خواست نورستان جواب نمی‌دهند.
او تایید کرد که برخی از مشکلات موجود در نورستان از جانب کابل ایجاد شده است و راه حل آن هم بستگی به اقدام مرکز دارد.
مشاور رییس جمهور در امور قومی می‌گوید که پیشنهادات مشخصی را اعضای هیأت ترتیب داده است که به گفته او، این پیشنهادات در شورای وزیران برای رییس جمهور و وزارت های مربوطه به ویژه داخله و دفاع ارائه خواهد شد.
گفته می‌شود که نورستان از جمله ولایت های کشور است که ضریب بازسازی در این ولایت نزدیک به صفر می‌رسد.
با این حال، در سال های اخیر، تلاش‌ها برای ایجاد پروژه‌های عام‌المنفعه بیشتر شده اما شماری از باشنده‌گان نورستان نسبت به مشکلات شان از حکومت مرکزی شکایت دارند.
آنان می‌گویند که امکانات صحی، سرک و برخی نیازمندهای اولیه زنده‍‌گی در این ولایت بسیار محدود است.
در شروع سال روان، والی نورستان اما اعلام کرد که قرار است یک شفاخانه ۷۵ بستر و یک مهمانخانه بزرگ دولتی در پارون ساخته شود.
قرار است نورستان تا سه سال دیگر با ساخت سرک با ولایت های بدخشان و لغمان وصل و یک پروژه‌های بزرگ برق رسانی نیز در مرکز این ولایت فعال شود.

اشتراک گذاري با دوستان :