مشـکل‌تراشـی ادارۀ امـور و مهندسی انتخابات

هارون مجیدی/ دو شنبه 2 قوس 1394/

mandegar-3دفتر ریاست‌جمهوری به تاریخ ۲۵ سنبلۀ سال‌روان بعد از پذیرفتن بستۀ پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی، اعلام کرد که اعضای کمیتۀ گزینش به‌زودی معرفی و به کار آغاز می‌کنند.
حالا با تکمیل شدن اعضای این کمیته، ادارۀ امور به سنگ‌اندازی‌ها آغاز کرده است.
به‌تازه‌گی یک عضو کمیتۀ گزینش گفته است که برخی از افراد و ادارۀ امور به دلایلِ مبهم مشکل‌تراشی می‌کنند و نمی‌خواهند که این کمیته به‌ کارِ خود آغاز کند.
ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته است که اعضای جامعۀ مدنی تا هنوز روی انتخاب نمایندۀ خود جنجال دارند و باید با هم کنار بیایند.
نعیم ایوب‌زاده عضو این کمیته می‌گوید که نهادهای جامعۀ مدنی و بقیه نهادهایی که در قانون به‌عنوان اعضای کمیتۀ گزینش تعریف شده‌اند، یک‌ماه پیش بعد از برگزاری انتخابات شفاف، اعضای خود را طی یک مکتوب به ادارۀ امور معرفی کردند.
قرار بود این کمیته با شروع همین هفته به کار آغاز کند که با گذشت چند روز از سرنوشتِ آن خبری نیست.
این بار نخست نیست که ادارۀ امور برای آغاز کار کمیتۀ گزینش مشکل‌تراشی می‌کند. این اداره زمانی که آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گرفته می‌شد نیز بهانه‌جویی می‌کرد تا زمانی که در نبود عضوی از جامعۀ مدنی در این کمیته، کمیشنران فرمایشی انتخاب شدند و انتخابات افغانستان را با چالش روبه‌رو کردند.
این عمل‌کرد ادارۀ امور بارِ دیگر نگرانی‌هایی را خلق کرده و باورها بر این‌که دولت این‌بار نیز انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را مهندسی می‌کند، قوت بخشیده است.
بسیاری از آگاهان به این باورند که این کار ادارۀ امور، روند انتخابات را به ‌سوی مهندسی شدن می‌برد و اعتماد نیم‌بندِ شهروندان به روند انتخابات در کشور را صدمه می‌زند.
شروع به کارِ هرچه عاجلِ کمیتۀ گزینش، یکی از موارد درشت در بستۀ نخستِ پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی بود که در مادۀ ششم این بسته که مربوط به کمیتۀ گزینش می‌شود، آمده است: «یک عضو ستره محکمه، یک عضو بورد مستقل تعیینات خدمات ملکی، یک عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نمایندۀ منتخب نهاد‌های جامعۀ مدنی، نمایندۀ زنان، نمایندۀ منتخب نهادهای رسانه‌یی و یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر به حیث عضو این کمیته انتخاب شوند.»
بررسی فهرست اعضای شامل کمیتۀ پیشنهادی با کمیتۀ کنونی نشان می‌دهد که نمایندۀ رسانه‌ها، نمایندۀ زنان، و یک عضو بورد تعیینات خدمات ملکی اضافه شده است و عضویت رؤسای ولسی جرگه و مشرانو جرگه حذف گردیده است.
مطابق با روند کاری این کمیته در گذشته، اعضای آن ۲۷ تن را به عنوان عضو کمیسیون انتخابات و ۱۵ تن را به عنوان اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی به رییس جمهور معرفی می‌کند و رییس جمهور از بین این افراد ۹ تن را برای کمیسیون انتخابات و پنج تن را برای کمیسیون شکایات برمی‌گزیند.
کمیتۀ گزینش وظیفه دارد تا پس از بررسی‌های لازم، افراد تازه را به‌جای کمیشنران برحالِ کمیسیون‌های انتخاباتی به رییس‌جمهور پیشنهاد کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.