مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی سویس – Schweizer Radio und Fernsehen

گزارشگر:چهار شنبه 20 جدی 1396 ۱۹ جدی ۱۳۹۶

mandegar-3اشرف غنی احمدزی: هیچ قدرتی در افغانستان نمی‌تواند جلو اهداف ملی ما را بگیرد.
احمدولی مسعود: همۀ نیروهای سیاسی آماده‌گی گذار قانونی از هژمونی آقای غنی را بگیرند.
با یک نگاه عمیق به انکشافات اخیر وضعیت در کشور، آشکار شدن سیاست‌های رسوای حکومت، قانون‌شکنی، قبیله بازی، استبدادگری، و در مقابل، هم‌صدایی و هم‌زبانی نیروهای مختلف سیاسی در برابر آن، به گونۀ بی‌سابقه متحدان فکری و سیاسی حکومت را در داخل و خارج سراسیمه ساخته و حکومت را به بن‌بست قطعی رسانیده است.
این فروپاشی سیاسی را مدت‌ها قبل پیش‌بین بودیم؛ اما امروز برای حکومت جز واگذاری قدرت به مردم و تسلیم شدن به مطالبات ملی راهی باقی نیست.
هرچند آقای غنی احمدزی بار بار نیروهای مخالف را به گذشتۀ جنگسالاری، زراندوزی، قوم‌گرابی، بی‌ظرفیتی و ده‌ها حیلۀ سیاسی متهم ساخته است. واقعیت اما اینست که با یک مرور سطحی در نحوۀ استخدام مأموریتی کرکتر‌هایی که تا دیروز به قول خودشان به نام جنگ سالار و مافیایی … شهرۀ آفاق بودند، گماشتن کم سواد ترین‌ها در جمع اعضای کابینه و مقامات دولتی، صرف به اساس وابسته‌گی قبیله‌ای، رفاقت شخصی یا استفادۀ ابزاری، سیاست‌گذاری‌های مخکشی، همه میرساند که به اصطلاح اهداف ملی آقای غنی، جز دروغ بزرگ ملی نیست.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.