مظاهره کننده گان شاهراه کابل – بلخ را در سمنگان بستند

گزارشگر:یک شنبه 17 سرطان ۱۶ سرطان ۱۳۹۷

دیروز۱۶ سرطان تعداد از مظاهره کننده گانی که خواستار رهایى «نظام الدین قیصارى» و برگشت «جنرال دوستم» به کشور هستند، شاهراه کابل – بلخ را در سمنگان به روى ترافیک بستند و عکس رییس دولت وحدت ملی را آتش زدند.
mandegar-3نظام الدین قیصارى قوماندان امنیه ولسوالى قیصار فاریاب و نماینده ویژۀ دوستم در امور خیزش هاى مردمى، پنج روز قبل زمانى که در یک نشست امنیتى با حضور قوماندان قول اردوى ٢٠٩ شاهین و شمارى از مقام هاى ارشد امنیتى در فاریاب شرکت داشت، بازداشت گردید وبعد از ازان به کابل انتقال داده شد؛
به اساس گزارش ها: قیصارى پس از یک درگیرى که میان افراد متعلق به او ونیروهای نظامی که در آن چهار تن از افراد قیصاری کشته شده بازداشت گردیده است.
خبرگزاری پژواک میرساند اینکه : قول اردوی ۲۰۹ شاهین در بیانیه ‌ای گفته است: «نظام الدین قیصاری با یک رویکرد قلدرمآبانه، زبان به اهانت و توهین گشود و اعضای جلسه را به صورت عموم خائنین خطاب کرد و تهدید به کشتن نمود و افزود که همه تان را با دار و دستۀ ‌تان کشته و تاسیسات دولتی را به آتش می‌ کشم و نظام حکومتی را در میمنه سقوط می‌دهم که پس از برخوردهای تند لفظی او، افراد تحت امرش دست به سلاح برده و منجر به درگیری و برخورد شده اند.
به ادامه اعتراض هاى صدها تن از هواداران قیصارى در ولایات فاریاب، سرپل جوزجان وتخار حوالى ساعت ٨:٣٠ صبح دیروز صدها مظاهره کننده در سمنگان، شاهراه کابل – بلخ را در مرکز این ولایت به روى ترافیک بستند و خواستار رهایى قیصارى و بازگشت دوستم به کشور شدند.
اعتراض کننده گان از پارک مرکزى شهر ایبک مرکز سمنگان تا بندر ایبک در حالى راهپیمایى کردند که عکس هاى دوستم معاون اول ریاست جمهوری ، عطامحمد نور رییس اجرایى جمعیت اسلامى و محمد محقق رییس حزب وحدت مردم افغانستان را حمل مى کردند و شعارهاى «زنده باد دوستم و «مرگ بر اشرف غنى» را سر مى دادند.
اعتراض کننده ها شاهراه کابل – بلخ را در بندر یادشده با آتش زدن تایرها مسدود نموده که مسدودی راه تا ساعت ١٠:۴۵ پیش از چاشت دیروزادامه داشت. همچنان آنها عکس رییس جمهور محمد اشرف غنى را که در این منطقه نصب بود، نیز آتش زدند.
عبدالعزیز نورى یک تن از مظاهره کننده ها که به نمایندگى از دیگران، با آژانس خبرى پژواک صحبت مى کرد، گفت:
قوم ازبیک در انتخابات ریاست جمهورى به محمد اشرف غنى راى داد، اما رییس جمهور در عوض اینکه با این قوم رفتار خوب داشته باشد،برایشان ارزش قایل شود برعکس ازبیک ها را تحقیر و بزرگان آنان را زندانى مى کند.
آقای عبدالعزیز گفت: آنان براى حق طلبى بر آمده و خواستار رهایى قیصارى و بازگشت دوستم به کشور مى باشند.
از سوی دیگر مظاهره کننده ها قیصارى را فرمانده ضد گروهای موسوم به طالبان و داعش مىدانند و خوساتار رهای وی از چنگ حکومت شده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.