معاش سالانۀ ۴۸۴ مشاور غنی به بیش از ۲۰۰ میلیون افغانی می‌رسد/ ارگ: سند دست‌کاری شده است

ابوبکر صدیق/ یک شنبه 14 عقرب 1396/

یک مدرک تازه درز کرده از ریاست جمهوری به رسانه‌ها نشان می‌دهد که محمد اشرف غنی ۴۸۴ مشاور دارد و معاش سالانۀ آن‌ها به بیش ۲۰۰ میلیون افغانی می‌رسد.
این مدرک نشان می‌دهد که ۴۸۴ مشاور غنی در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی گماشته شده‌اند.
mandegar-3در این اسناد هم‌چنان نشان داده شده که معاش‌ماهوار یک مشاور رییس حکومت وحدت ملی پنچ برابر معاش یک آموزگار است.
در این مدرک گفته شده که مجموع معاشات ماهوار مشاوران آقای غنی مبلغ ۱۷۲۶۱۶۶۰ (هفده میلیون و دوصد و شصت و یک هزار و ششصد و شصت) افغانی می‌شود.
این در حالی است که ریاست جهموری در واکنش به نشر این سند، در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که این سند از طرف کسانی دست‌کاری شده است.
آقای مرتضوی می‌گوید که رییس جمهور در حال حاضر ۱۰۲ مشاور دارد که ۵۰ تن آن از زمان حکومت حامد کرزی باقی مانده‌اند و سایر آنان را محمداشرف غنی گماشته است.
آقای مرتضوی هرچند در مورد این سند از جزیات بیشتر خود داری کرد، اما گفت: معاش مشاوران رییس حکومت وحدت ملی به اساس معاشات ماموران بلند پایۀ حکومت پرداخته می‌شود.
مدرک منتشر شده هم‌چنان، معاش یک سال این مشاوران را بالغ (۲۰۷۱۴۰۰۰۰) دوصد و هفت میلیون و یک صد و چهل هزار افغانی گفته است.
از سویی هم، یک مدرک دیگر نشان می‌دهد که کرایه یک موتر زرهی ( ضد گلوله) برای حمیدالله فاروقی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهورغنی و رییس دانشگاه کابل به مدت شش ماه (۲۴۲۷۶۰۰) دو میلیون و چهارصد و بیست و هفت هزار و شش صد افغانی هزینه برداشته است.
در یک مکتوب اداره امور ریاست‌جمهوری که به رسانه‌ها درز کرده، پیشنهاد شده است که برای حمیدالله فاروقی، رییس دانشگاه کابل و مشاور اقتصادی رییس‌جمهور یک موتر زرهی ماهانه به مبلغ بیش از چهارصد هزار افغانی به کرایه گرفته شود. این پیشنهاد از سوی آقای غنی منظور شده است.
براساس این مکتوب، زمانی که آقای فاروقی رییس هیأت بررسی قراردادهای مالی وزارت دفاع ملی بوده، جهت تامین امنیت او، یک موتر زرهی ماهانه به مبلغ ۴۰۴۶۰۰ (چهار صد و چهار هزار و شش صد) افغانی بر اساس حکم ریاست‌جمهوری به کرایه گرفته شده است. این قرارداد با شرکت راشد الهام از تاریخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ به‌مدت سه ماه امضا شده است. کرایه سه ماهه آن، جمعاً ۱۲۱۳۸۰۰( یک میلیون و دوصد و سیزده‌هزار و هشت‌صد) افغانی می‌شود که وزارت مالیه از کود ۹۱ آن را پرداخت می‌کند.
براساس یک مکتوب دیگر اداره امور، بودجه یک ساله معاشات و امتیازات ۱۵۱ کارمند تشکیل مشاوریت ریاست‌جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک در سال ۱۳۹۵ بیش از ۹۰ میلیون افغانی بوده است.
این درحالی است که معاش ماهوار یک آموزگار کمتر از ۸ هزار افغانی است و برخی از ماموران دولتی حدود ۵ هزار و یک سرباز که در خط مقدم جنگ قرار دارد ماهوار از ۱۰ – ۱۴ هزار معاش دریافت می‌کند.
سربازان در ساحات جنگی به کمبود عذا و مهمات جنگی روبرو هستند و با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و در نهایت شهید و مجروح می‌شوند. اما مشاوران آقای غنی با پول‌های باد آورده در عشرت‌گاه ریاست جمهور چنان، بالای کوچ‌های نرم و لطیف لم می‌خورند که انگار فکر هم نکنی افغانستان کشور جنگ زده است. سربازان نیروهای امنیتی در خط جنگ غذا و لباس ندارند و جاده‌های شهرها از متگدی‌های پر است. جوانان از بسا بیکاری روی به اعتیاد می‌آورند و راه‌فرار از کشور را پیش می‌گیرند، اما مشاوران و رییس جمهور غرق خودند و بس!
نشر این اسناد با موجی از انتقادها در صفحات اجتماعی روبرو شده و کاربران صحفات اجتماعی تاکید دارند که مصارف گزافی که زیر نام معاش مشاوران ریاست جمهوری بر مردم افغانستان تحمیل می‌شود که جفای بزرگی در حق ملت است.
شماری از کاربران گفته اند که احتمال می‌رود که بسیاری از این مشاوران خیالی باشند و زیر نام معاش مشاوران ارگ، برای کمپاین‌های انتخابات آینده از بودجه ملت پول جمع آوری شود.
به گفته آنان، اگر شمار مشاوران ارگ خیالی نباشند، بدون شک بسیاری از این مشاوران در طول یک سال حتی نمی‌توانند برای یکبار هم آقای غنی را ملاقات کنند.
پیش از این نیز یک سند افشا شده از ادارۀ امور ریاست جمهوری که در آن به تفرقه افگنی میان شهروندان در نهاد ریاست جمهور تأکید شده بود با انتقاد‌های تند شهروندان رو برو شد و در نهایت صواب‌الدین مخکش مسوول ادارۀ امور ریاست جمهور که این سند منسوب آن بود از سمتش‌کنار زده شد.
این در حالی است که پیش از این مجلس سنای کشور نیز از گماشتن صدها مشاور در ارگ و سپیدار انتقاد کرده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.