معاون اول مجلس: غنی و استانکزی تهدید به حذف‌ام کرده‌اند

شنبه 4 قوس 1396/

معاون اول مجلس نماینده‌گان گفته است که در منزل مسکونی و مهمانخانه محمد معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی، افراد و اشخاص مشکوک که بر ضد منافع ملی کار می‌کنند وجود دارند.
mandegar-3همایون همایون معاون اول مجلس نماینده‌گان هفتۀ گذشته نامه‌یی به دفتر مشاوریت شورای امنیت ملی کشور فرستاده که در آن رییس عمومی امنیت ملی، متهم به خیانت ملی شده است.
در این نامه آمده است که آقای استانکزی به دلیل آن که آقای همایون از برنامه‌های او اطلاعات دقیق دارد، به دنبال توطئه و دسیسه‌سازی علیه معاون اول مجلس نماینده‌گان می‌باشد و حتی با همدستی محمداشرف غنی، آقای همایون را تهدید به مرگ و حذف کرده است.
در بخشی از این نامه آمده است:» قرار اطلاعات واصله موثق به نیابت اول ولسی جرگه در منزل مسکونی و مهمانخانه شخص محمد معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی افراد و اشخاص مشکوک که به ضد منافع ملی کار می‌کنند وجود دارند، از این که آقای استانکزی می‌داند که من از این موارد با خبرم و اطلاعات دقیق دارم تلاش می نماید تا با توطئه و دوسیه سازی علیه خودم، تعدادی از همکارانم در ولسی جرگه و اقارب ام فشار وارد نماید، تا این حقایق بر ملا نگردد و حتی با همدستی با شخص رییس جمهور بنده را تهدید به مرگ و حذف نموده اند».
معاون اول مجلس نماینده‌گان در این نامه تاکید کرده:»موضوع به شما نگاشته شد امید است موضوع را در پرتو قوانین نافذه کشور به بررسی گرفته و از نتایج آن نیابت اول ولسی جرکه را در جریان قرار دهند.در صورتی که در آینده برای بنده کدام مشکل امنیتی و تهدید متوجه ام گردد مسوولیت آن بدوش شخص رییس جمهور و رییس عمومی امنیت ملی می باشد».
گفتنی است که چهار شنبه هفته گذشته، ماموران ریاست امنیت ملی دفتر یک انجیوی همایون همایون معاون اول مجلس نماینده‌گان را در کارته سه شهر کابل تلاشی کرده و از خود آقای همایون نیز طی ۷ استعلامی بازپرسی کرده است.
آقای همایون هرچند این کار را خلاف قانون دانسته، اما می‌گوید که به خاطر رفع سوء تفاهمات مانع این کار نشده است. همایون، رییس امنیت ملی را متهم می‌کند که شخصاً این تصمیم را گرفته است.
معاون اول مجلس می‌گوید که شورای امنیت ملی به ریاست امنیت ملی اجازه نداده است که دفترم را تلاشی کند؛ اما آقای ستانکزی به دستور رییس جمهور از دادستانی اجازه نامه گرفته و ۷ مامور امنیت ملی را برای تلاشی دفترش فرستاده است.
همایون خاطر نشان کرد که ماموران امنیت ملی هیچ چیزی مشکوکی را از دفترش دریافت نکرده و نیز در این مورد به او سند داده اند.
به گفته او، ماموران امنیت ملی به ریاست امنیت ملی نیز گزارش داده‌اند که هیچ چیزی مشکوکی را از دفترم نیافته‌اند؛ اما دو روز بعد آن، آقای ستانکزی مکتوبی را به امضای هفت مامور دیگر امنیت ملی جعل کرده است که چیزهای مشکوکی در دفتر آقای همایون یافت شده است.
آقای همایون خاطر نشان کرد که ستانکزی با این کارش در تلاش آن است تا او را زیر فشار قرار داده تا دست به افشاگری‌های تازه در مورد حکومت نزند.
همایون مدعی شد: «آقای غنی و ستانکزی می‌خواهند که بالای من اینگونه فشار سیای وارد کنند تا من معلوماتی را که در مورد حکومت در اختیار دارم، افشا نکنم».
معاون اول مجلس خاطر نشان کرد که تلاشی دفترش خلاف قانون است و حالا هرتصمیم را که مجلس می‌گیرد، ستانکزی را استجواب و یا استیضاح می کند مورد قبولش است.
در همین حال برخی تلاش‌های در مجلس جریان دارد که رییس امنیت ملی را در پیوند به تلاشی غیر قانونی دفتر معاون اول مجلس، استیضاح شود.
برخی نماینده‌گان مجلس، تلاشی دفتر آقای همایون را بی احترامی و بی عزتی به خانه ملت عنوان می‌کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.