معاون داکتر عبدالله به وزرای جدید: وزارت‌ها را قومی نسازید وزیر مهاجرین: فـساد را تحمل نمـی‌کنم

سه شنبه 14 دلو 1393/

mnandegar-3معاون اول ریاست اجرایی، سیدحسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان را به کارمندان آن وزارت معرفی کرده و آقای بلخی رسماً کارش را آغاز کرد.
سیدحسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین گفت که فساد هیچ‌گاه برای وی قابل قبول نیست و افرادی‌که دست‌شان به فساد آلوده اند؛ از وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان بیرون خواهند شد.
آقای بلخی گفت: «زمانی که وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان برایم پیشنهاد شد؛ با رییس جمهور روی برکناری افراد آغشته به فساد صحبت کردم و رییس جمهور هم در این زمینه وعده همکاری داد؛ به رییس جمهور گفتم من افراد آلوده به فساد را از دستش گرفته از وزارت بیرون می‌کنم و خواهش من این است که از کسی حمایت صورت نگیرد».
وی افزود: «دیدگاه من به همۀ کارمندان فعلی وزارت مهاجرین و عودت کننده گان و افرادی که از این به بعد به کار گماشته می‌شوند، دیدگاه ملی بوده و به مسایل قومی، مذهبی، سمتی هیچگاه توجه نکردم و توجه نمی‌کنم».
در همین حال، انجینر محمدخان، معاون اول ریاست اجرایی کشور از وزرای جدید خواست که وزارت خانه‌ها را قومی نسازند.
وی افزود: وزیر باید همکاری خوبی با کارمندان وزارت خانه داشته باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :