معاون دوم غنی: برخـی از سیاسیـون و اعضـای پارلمـان می‌خـواهند کشـور را به دشمـن تسلیـم کنند

گزارشگر:ناجیه نوری/ چهار شنبه 28 سنبله 1397 ۲۷ سنبله ۱۳۹۷

محمد سرور دانش، معاون دوم رییس حکومت وحدت ملی به تصمیم اخیر شورای ملی و اظهارات برخی از حلقات سیاسی در مورد پیمان امنیتی افغانستان با امریکا واکشن نشان داده‌است.
آقای دانش که دیروز سه شنبه ۲۷سنبله/ شهریور در مراسمی به مناسبت عاشورا سخن‌می‌زد گفت:» آیا واقعا سیاسیون و برخی از اعضای پارلمان از چالش‌ها و واقعیت‌ها کشور بی‌خبر اند، یا هم در خیال بی‌صبرند و یا عقدۀ برعلیه حکومت باعث شده تا همه کشور را به دشمنان mandegar-3این مرز و بوم تسلیم نمایند».
آقای دانش گفت:» پارلمان افغانستان چه‌گونه علیه پیمان امنیتی با امریکا اظهار رای می‌کند که توسط جرگۀ عنعنوی و شورای ملی تصویب شده‌است».
او می‌گوید:» از شورای ملی بسیار بعید است که در یک زمان حساس منافع شخصی را نسب به منافع ملی ترجیع می‌دهد و آن هم در مورد پیمان که پشتوانۀ قوی برای مردم و دولت افغانستان می‌باشد».
معاون دوم غنی می‌گوید: به اساس قانون اساسی، اعضای پارلمان در موقع اظهار رای، باید منافع عمومی را مدار قضاوت قرار دهد نه منافع شخصی‌شان را.
این درحالی‌ست که داکترعبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز دوشنبه ۲۶ سنبله/ شهریور سال روان در نشست شورای وزیران گفت: مسأله بازنگری موافقتنامه، به‌خاطر اهداف شخصی مطرح شده‌است؛ اما آقای عبدالله، در این خصوص واضح صحبت نکرد.
او افزود: «بعضی از سیاستمداران که این مسأله را مطرح می‌کنند، این گونه نیست که از اوضاع بی‌خبر اند؛ بلکه برخی مسایل شخصی و خواست‌های که در گذشته وجود داشته و برآورده نشده، منجر به این می‌شود که یک بحثی را در جامعه مطرح کنند که هیچ کمکی به وضع امنیت و ثبات کشور نمی‌کند».
به گفتۀ داکترعبداله: مطرح‌کردن بازنگری موافقتنامه امنیتی کابل – واشنگتن که توسط «لوی جرگه» تایید شده و حکومت وحدت ملی در اولین روزهای کارش آن را امضا کرده‌است، به بهبود وضعیت امنیتی افغانستان کمکی نخواهد کرد.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، تایید کرد با توجه به شرایط موجود، تداوم ناامنی و حل‌نشدن مسأله پایگاه‌های تروریستی در بیرون از خاک افغانستان، ایجاب می‌کند که بحث‌هایی میان حکومت‌های افغانستان و جامعۀ جهانی انجام شود؛ اما زیر سوال بردن موافقتنامه‌های افغانستان با جامعۀ بین‌المللی، خواست شهروندان کشور نیست.
آقای عبدالله تأکید کرد: «هیچ کسی نماینده‌گی مردم افغانستان را در این عرصه کرده نمی‌تواند، هر عنوانی که بر خود بمانند که بگویند ما به نماینده‌گی از مردم افغانستان می‌خواهیم که این کار یک تجدید نظر صورت بگیرد و حتی سر و صدای فسخ موافقتنامه را هم بلند کردند».
پیش از این، محمد ا شرف غنی رییس حکومت وحدت ملی نیز گفته بود که نمی‌خواهد بار دیگر افغانستان به انزوا برود و ارتباطات بین‌المللی را که کشورش با تدبیر و قربانی به دست آورده است؛ در نتیجۀ احساسات از دست بدهد.
این در حالی‌ست که روز چهارشنبۀ هفته گذشته (۲۱ سنبله) در پی شدت ناامنی‌ها، افزایش حملات تروریستی و بلندرفتن میزان تلفات ملکی و نظامی، از جملۀ ۱۱۸ عضو حاضر مجلس نماینده‌گان کشور، ۱۱۶ تن به بازنگری موافقتنامۀ امنیتی کابل- واشنگتن رأی دادند.
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین نیز با برخی دیگر از رهبران سیاسی از این تصمیم اعضای مجلس نماینده‌گان افغانستان استقبال کردند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.