معاون ریاست حکومت وحدت ملی: ادعای تجاوز جنسی به زنان در ارگ لکۀ ننگ بر دامن حکومت است

۲۳ سرطان ۱۳۹۸

mandegarمحمدسرور دانش، معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی می‌گوید که گزارش‌ها و اتهام‌های سوء‌استفاده جنسی از زنان در ارگ، لکۀ ننگ بر دامن حکومت است و باید با جدیت بررسی شود.
آقای دانش که دیروز در مراسمی پیرامون منع خشونت علیه زنان در کابل صحبت می‌کرد، خواهان بررسی اتهام‌هایی موجودیت فساد اخلاقی در ارگ شد.
چندی پیش برخی مشاوران پیشین حکومت ادعا کردند که سمت‌های حکومتی در بدل سوءاستفاده‌های جنسی به زنان تعلق می‌گیرد؛ این اتهام در روزهای اخیر پس ازآن بیش از پیش جلب توجه کرد که برخی زنان قربانی سوء‌استفاده های جنسی در حکومت در گفت‌وگو با بی.بی.سی اتهام یاد شده را تایید کردند.
آقای دانش گفت که اتهام سوء‌استفاده جنسی از زنان در حکومت لکۀ ننگ بر دامن حکومت است و دادستانی کل با جدیت این اتهام را باید بررسی کند.
او افزود که دادستانی کل در صورت اثبات این اتهام، افراد متهم در این قضیه را با جرئت افشا کرده و مجازات‌های سنگین برای شان در نظر گیرد و در صورت عدم اثبات اتهام یاد شده، کسانی‌که با طرح بی اساس آن پرداخته اند نیز باید مجازات شوند.
این در حالی است که برخی سیاسیون دادستانی کل را به دلیل قرار داشتن در زیر نفوذ حکومت از بررسی اتهام سوء‌استفاده جنسی زنان در حکومت عاجز دانسته خواهان ایجاد یک مرجع اختصاصی برای رسیده‌گی به این اتهام شده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.