معاون سخنگوی رییس‌جمهور: چگونه‌گی امضای تفاهم‌نامه با فروزی بررسی می‌شود

گزارشگر:روح‌الله بهزاد/ یک شنبه 24 عقرب 1394 ۲۳ عقرب ۱۳۹۴

ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که محمد اشرف‌غنی شخصاً چگونگی امضای تفاهم‌نامۀ ساخت شهرک هوشمند را بررسی می‌کند.
به تازه‌گی ارگ و وزارت شهرسازی، تفاهم‌نامۀ ساخت شهرک هوشمند را با خلیل‌الله فیروزی از مقروضان کابل‌بانک به امضا رساند که این تفاهم‌نامه، پس از واکنش‌های تند رسانه‌ها، مردم و مجلس نماینده‌گان ملغا اعلام شد.
mandegar-3سید ظفرهاشمی معاون سخنگوی رییس جمهور دیروز (شنبه ۲۳آبان) در یک کنفرانس خبری گفت در پیوند به لغو امضای تفاهم‌نامه با خلیل‌الله فروزی، یک تن از متهمان کابل‌بانک گفت: رییس‌جمهور افغانستان شخصاً چگونگی امضای تفاهم‌نامۀ ساخت شهرک هوشمند با خلیل‌الله فروزی را بررسی می‌کند.
او تأکید کرد: در روزهای آینده هر انکشافی که در این بررسی‌ها صورت بگیرد، از طریق رسانه‌ها با مردم شریک خواهد شد.
معاون سخنگوی رییس جمهور در مورد پول‌های به دست آمده گفت: «تا هنوز ما توانسته‌ایم بیش از پنجاه در صدِ قرض‌های کابل بانک را پس بگیریم، یعنی از جمع ۹۷۰ میلیونی، ۴۰۳ میلیون آن را دوباره دریافت کردیم که از این میان ۲۰۰ میلیون آن را به شکل پول نقد و ۱۵۹ میلیون را به شکل مضاربه بدست آوردیم».
او بیان داشت: قسمی که رییس جمهور در نخستین روزهای کاری‌اش تعهد سپرده بود، امروز هم به تعهد خود در پروندۀ کابل‌بانک جدیت کامل دارد و ما تعهد سپرده‌ایم که پول‌های مردم را دوباره برای شان برگردانیم.
آقای هاشمی تأکید کرد: چگونه‌گی زمینه‌سازی عقد تفاهم‌نامۀ ساخت شهرک هوشمند تحت بررسی است و زمانی‌که بررسی‌ها تمام شد، نتیجه کامل آن را با مردم شریک می‌سازیم.
بر اساس تفاهم‌نامۀ عقد شده آقای فروزی باید در ساختن شهرک هوشمند سهم می‌داشت.
بعد از امضای تفاهم‌نامۀ ساخت شهرک هوشمند، مشاور حقوقی ریس جمهوری گفته بود که آنان این تصمیم را بعد از غور و دقت زیاد گرفته‌اند و تنها راه دریافت بدهی‌های کابل‌بانک از فیروزی، ساختن همین شهرک پنداشته شده است. او می‌گفت این تصمیم در مطابقت با قانون است و آنان نمی‌توانند ملکیت فروزی را غصب کنند و به جای آن به ساختن شهرک توسط فروزی و یک چند شریک دیگر، فیصله کرده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Lona Rose

    همه وعده های امریکا راجع به تجهیز کمک هواهی و دافع هواهی مدرن بدرد خور به افغانستان کاملا دروغ محض است سال ها به مردم ما دروغ گفته در زمان حکومت کرزی راجع به تجهیز طیارات نظامی مدرن بسیار تقاضا شد بالاخره امریکا بعد از وقت کشی زیاد چهار عدد طیاره ساخت ایتالیا که از خط پراز کشیده شده بود از جنگ دوم جهانی دوم بود به بسیار طمطراق و تبلیغات امریکا این طیاره های بیچاره که تنک نفس شدید هم داشتند به بسیار نا توانی لاشه خود را به میدان هواهی کابل رساند حقیقتا کرزی غال مغال کرد بمبیرک را کار نداریم امریکا را گفت پس ببر این طیاره بیچاره گریه و ناله کرد به لحاظ خدا توان رفتن ندارم من را عذاب نکنید مانند آهن کهنه در میدان کابل باقی مانند قرار گزارشات تاهید ناشده سربازان اربکی در حال حاضر به صفت تشناب از طیاره ها استفاده میکند.

    اگر امریکا تجهیزات نظامی کمک میکند باید مشخصات کامل و مفصل طیارات جنگی و دافع هواهی را هم اکنون معین سازد تا مردم و دولت بداند حال ما مانند مار گزیده هستیم واقعأ جای شرم و خجالت به امریکااست باین لاف و دم زدن از صداقت ودوستی تاکی فریب وعدههای دروغین امریکارا بخوریم همیش به خواست و نظر پاکستان دشمن مردم و خاک ما همرای ما برخورد میکند زیادتر از پاکستان دروغ میگوید کمک های پولی ناچیز را میکند در پی اهداف سیاسی خود است نه بخاطر آبادی افغانستان تا حال یک فابریکه و یک کاری زیر بنایی بما نساخت تا خود کفاه شوم چند نفر کار تولیدی کند. پول معاش نیروهای امنیتی ما را میدهد پلان دارد تا آخر الاعمر احتیاج امریکا باشیم زیاتر کمک هارا دوباره خودشان همرای اجینت ها که توسط امریکا در چوکی ها نصب شده بود دزدیدن مردم افغانستان را ناحق منت دار ساختنددولت و مردم افغانستان هوشیار باشند در پی چاره اساسی و نجات کشور باشند بالای امریکا قطعا حساب نکنند. حاجی صبور