معاون مجلس مدعی شد: غنی دستور داده که نمایندگان کنونی دوباره به مجلس راه نیابند

گزارشگر:یک شنبه 12 حمل 1397 ۱۱ حمل ۱۳۹۷

معاون اول مجلس نمایندگان می‌گوید که رییس جمهور غنی به اعضای کمیسیون انتخابات هدایت داده است تا نمایندگان کنونی دوباره به مجلس راه نیابند.
همایون همایون معاون اول مجلس که در نشست روز شنبه (۱۱ حمل) این مجلس صحبت می‌کرد گفت: «حلقه نزدیک به رییس غنی می‌گویند که آقای mandegar-3غنی به اعضای کمیسیون انتخابات هدایت داده است تا از نمایندگان کنونی به جز چند نفر نزدیک به حکومت، نباید دوباره به مجلس راه یابند».
آقای همایون افزود که در انتخابات آینده پارلمانی شاید او کاندید نباشد اما نمایندگان مجلس نباید از این تصمیم آقای غنی به سادگی بگذرد.
او گفت که آقای غنی می‌خواهد جوانانی در انتخابات آینده پارلمانی به مجلس راه یابند که از برنامه‌هایش حمایت کرده و نیز برای او در انتخابات ریاست جمهوری کمپاین نمایند.
معاون اول مجلس تاکید کرد که مسوولیت انتخابات غیر شفاف را هیچ کسی نخواهد پذیرفت.
به گفته او، کمیسیون انتخابات نیز از استقلالیت کامل برخوردار نیست و فساد گسترده در این کمیسیون وجود دارد.
معاون اول مجلس گفت که هم اکنون کارمندان ساحوی و پست‌های دی اف سی در کمیسیون انتخابات بین اعضای این کمیسیون تقسیم شده است.
آقای همایون همچنین آقای غنی را به دخالت در شورای عالی صلح متهم کرد و گفت که تمام مصارف که در این شورا می شود از خاطر کمپاین آینده رییس جمهور است.
او خطاب به آقای غنی گفت: «در انتخابات آینده ریاست جمهوری کسی به شما رای نخواهد داد و فریب پروژه‌های نمایشی شما را نخواهد خورد و شما رییس جمهور کاذب آینده باقی نخواهید ماند».
عبدال الله محمدی دیگر عضو مجلس نیز گفت که رییس جمهور در دیدار اخیرش به کمیشنران کمیسیون انتخابات دستور داده است تا از نمایندگان فعلی بیشتر از ۲۵ نفر نباید در انتخابات آینده به مجلس راه یابند.
آقای محمدی بیان داشت که این هدایت رییس جمهور نگران کننده است و باید بررسی شود.
اما، مولوی تره خیل محمدی یک عضو دیگر مجلس، این ادعاها را توهین به رییس جمهور خواند و گفت: «هرکسی که به رییس جمهور توهین می‌کند در واقع به مردم افغانستان توهین کرده است».
در همین حال، برخی نمایندگان مجلس تاکید داشتند که انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی برگزار گردد.
صالح محمد سلجوقی گفت: «براساس تاریخ که برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی اعلام شده، با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۴ ماه تفاوت دارد؛ بناً برای جلوگیری از مصارف گزاف در برگزاری دو انتخابات پی هم باید هردو انتخابات همزمان برگزار شود».
آقای سلجوقی افزود برای برگزاری هرکدام از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ۱۵۰ میلیون دالر پیشبینی شده است و اگر هردو انتخابات همزمان برگزار شود ۱۵۰ میلیون دالر صرفه جویی خواهد شد و این پول برای نجات مردم از گرسنگی به مصرف رسد.
این در حالی است که کمیسیون انتخابات تاریخ جدید برگزاری انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی را ۲۸ میزان ۱۳۹۷ تعیین کرده است و قرار است کمیسیون رسماً این تاریخ را به مردم افغانستان اعلام کند.
بربنیاد ماده ۶۱ قانون اساسی وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم پایان می‌یابد و انتخابات ریاست جمهوری در خلال ۳۰ الی ۶۰ روز قبل از این تاریخ باید برگزار گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.