معاون نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ: تلویزیون «جهان ورزش» هیچ‌گاه درخواست تغییر نام نکرده‌ است

روح الله بهزاد/ چهارشنبه 2 سرطان 1395/

معینیت نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید، مسوولان تلویزیون «جهان ورزش» در ولایت پروان بعد از سپردن درخواستی مبنی بر تغییر نشرات اختصاصی آن به نشرات عمومی برای پی‌گیری این قضیه هیچ‌گاه به وزارت اطلاعت و فرهنگ مراجعه نکردند.
mandegar-3سیده مژگان مصطفوی معاون نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید، هیچ درخواستی مبنی بر تغییر نام تلویزیون «جهان ورزش» را از نشانی مسوولان این تلویزیون دریافت نکرده‌اند.
روزنامۀ ماندگار دیروز «سه‌شنبه/۱ تیر/سرطان در شمارۀ ۱۸۰۶ خود نامۀ سرگشادۀ از از نشانی رییس عمومی شبکۀ تلویزیونی «جهان» ولایت پروان مبنی بر اختلاف دو شبکۀ تلویزیونی «جهان» در ولایت پروان و «جهان» در کابل بالای نام این دو رسانه را نشر کرد.
رییس عمومی تلویزیون جهانِ ولایت پروان در این نامه از وزارت اطلاعات و فرهنگ به ویژه معینیت نشرات این وزارت و دادستانی کُل انتقاد کرده و گفته است که با وجود ارسال چندین مکتوب به این مشکل رسیده‌گی نشده است.
سیده مژگان مصطفوی، معاون نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در واکنش به این گفته‌ها در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: تلویزیون «جهان ورزش» در ولایت پروان به سال ۱۳۹۱ جواز نشراتی خود را از معینیت وزرات اطلاعات و فرهنگ به‌دست آورد و مسوولان این تلویزیون در سال ۱۳۹۲ درخواستی مبنی بر تغییر نشرات آن از اختصاصی به عمومی کردند، اما در این درخواست، سخنی مبنی بر تغییر نام «جهان ورزش» به «جهان» گفته نشده و برای پی‌گیری این پرونده نیز مسوولان تلویزیون جهان ورزش به ما مراجعه نکرده‌اند.
بانو مصطفوی می‌افزاید: وزیر پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ «سید مخدوم رهین- به معاون نشرات آن‌زمان «مبارز راشدی- و معاونیت نشرات نیز به ریاست تلویزیون ملی حکم صادر می‌کند، اما این پرونده یا بر اثر عدم پی‌گیری مسوولان تلویزیون جهان ورزش و یا هم غفلت تلویزیون ملی از پی‌گیری باز مانده بود و زمانی‌که ما جواز تلویزیون «جهان» در کابل را صادر کردیم، آن‌زمان مسوولان تلویزیون جهان ورزش اقدام به پی‌گیری این پرونده کردند.
معاون نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ به روزنامۀ ماندگار می‌گوید: وقتی قضیۀ پی‌گیری نمی‌شود، کسِ دیگری در کابل شبکه‌یی را به‌نام جهان در خواست می‌کند، وقتی من به عنوان معاون نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ گماشته شدم، تمام اسناد این شبکه طی مراحل گردیده و در نخستین روزهای کارم آن‌را امضا و صادر کردم.
بانو مصطفوی می‌گوید وقتی رییس تلویزیون جهان ورزش شکایت کرد، پرونده راجع شد به کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی که وظیفۀ بررسی جواز رسانه‌ها را دارد، این کمیسیون در نهایت کار ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ را قانون و شکایت مسوولان تلویزیون جهان ورزش را رد کرد.
شکایت‌های مسوولان تلویزیون جهان در ولایت پروان ادامه می‌یابد و آنان خواستار جوازی به‌نام «طلوع یک» می‌شوند که به‌گفتۀ معاون نشرات وزرات اطلاعات و فرهنگ، در این جریان تلویزیون‌های «طلوع» و «یک» در نامه‌های جداگانه اعتراض کردند.
معاون نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در ادامۀ این گفت‌وگو خاطرنشان می‌کند: وزارت مخابرات و تکنولوژی برای ما نامه‌یی مبنی بر بدهکاربودن شبکۀ جهان ورزش در ولایت پروان ارسال کرده و این شبکه بدون این‌که جواز تلویزیون جهان را داشته باشند، از نام آن استفادۀ سوء کرده و بدون اجازۀ دولت، لوگو و نام جهان را تغییر داده‌است.
معاون نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در خصوص فیصلۀ یک جرگه در مورد دو تلویزیون به نام جهان با حضور داشت نماینده‌ های هر دو طرف می‌گوید: فیصله‌های قومی مربوط به دولت نمی‌شود، فیصله‌های قومی تا به محاکم رسمی دولتی راجع نشود و جنبۀ قضایی و رسمی به خود نگیرد، بُعد شخصی دارد و اجرایی نیست و آن‌را ما ملاک و معیار اسناد دولت قرار نمی‌دهیم.

اشتراک گذاري با دوستان :