معاون وزارت معارف: برخی علما در مساجد علیه دولت تبلیغ می‌کنند

/

معاون تعلیمات اسلامی وزارت معارف، از فعالیت مدارس دینی‌یی که جواز ندارند، ابراز نگرانی می‌کند.
داکتر شفیق صمیم معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف گفت که بعضی از علما در مساجد بر علیه دولت تبلیغ می‌کنند، به همین منظور
معینیت تعلیمات اسلامی وزارت معارف تلاش می‌کند تا کارگاه‌های را برای علمای کشور برگزار نماید تا ایشان را قناعت دهند که با دولت یکجا شوند.
به گزارش بست باستان، وی گفت که بیش از ۹ صد مدرسۀ دینی ثبت شده در این معینیت در افغانستان وجود دارد. قرار است در سال آینده ۱۴۰ مدرسۀ دینی دیگر نیز به این شمار اضافه شود.
او افزود که ۱۳۰۰ مدرسه‌یی که مجوز رسمی ندارند نیز در افغانستان وجود دارد که سبب نگرانی این معینیت گردیده است. این مدارس مربوط وزارت معارف نمی‌باشد، بلکه مربوط وزارت حج و اوقاف می‌باشد.
وی  خواهان ثبت و راجستر این مدارس از سوی مقامات دولت گردید و گفت که این معینیت در ولایات آمریت نظارت بر مدارس دینی دارد.
بصیر احمد آروین طاهری رییس معارف هرات می‌گوید نظر به آماری که از ارگان‌های امنیتی هرات گرفته شده بیش از یک هزار مدرسه دینی که مجوز رسمی ندارند، در این ولایت وجود دارد.
او افزود که در هرات چهار مدرسۀ دینی و سه دارالعلوم دینی شخصی ثبت شده وزارت معارف وجود دارد که قوانین معارف درآن جا تطبیق می‌شود، اما مسوولیتی در مدارس دینی که ثبت و راجستر نیستند، به دوش معارف نمی‌باشد.
محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات نیز می‌گوید که ادارۀ محلی هرات از فعالیت مدارس بدون جواز نگران است و از تمامی آنان می خواهد تا در وزارت معارف ثبت و راجستر شوند.
این اظهارات مقامات در حالی صورت می‌گیرد که شماری از مردم هرات از فعالیت گروهی به نام جماعت التبلیغ که در مدارس و مساجد برای مردم تبلیغ می نمایند، نگران اند و از ارگان های امنیتی و دولت خواهان جلوگیری از تبلیغ این گروه هستند. به باور این مردم که این گروه ها تحت نام تبلیغ در مدارس و مساجد از سوی پاکستان به خاطر اهداف خاص استخدام می شوند.
نگرانی مردم در حالی ابراز می گردد که چندی پیش یکی از اعضای گروه جماعت التبلیغ که باشندۀ هرات بود؛ پس از آموزش در پاکستان چند نفر را در هرات ترور نمود و از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردید.

اشتراک گذاري با دوستان :