معیـار «کیلوگرم» تغییر می‌کند

گزارشگر:چهار شنبه 23 عقرب 1397 ۲۲ عقرب ۱۳۹۷

mandegarسنجۀ جهانی کیلوگرم پس از ۱۳۰ سال تغییر می‌کند.
یک استوانۀ فلزی در پاریس از سال ۱۸۸۹، معیار جهانی کیلوگرم است. تمام کشورهایی که از این واحد برای سنجش وزن اشیا و انسان‌ها استفاده می‌کنند، وزن این آلیاژ پلاتینیوم و ایریدیوم را به عنوان معیار جهانی این واحد وزنی پذیرفته‌اند.
سنجۀ جهانی کیلوگرم در یک زیرزمین به شدت محافظت شده در آزمایشگاه ملی اندازه شناسی (مترولوژی) پاریس نگه‌داری می‌شود.
با این حال، دانشمندان ۵۷ کشور جهان به پیشنهاد همکاران فرانسوی خود به جایگزینی این واحد مادی با یک معادله رأی خواهند داد. علت چنین تغییری این است که در صورت رسیدن کوچکترین آسیبی به این استوانه، یا تغییر وزن آن بدون آن‌که به چشم بیاید، ممکن است این واحد اندازه‌گیری یگانه را دچار مشکل کند.
در صورت رأی مثبت دانشمندان به این تغییر، سنجه جدید کیلوگرم در جهان از ماه می سال ۲۰۱۹، فرمول یک معادله خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.