مـلا منـصور در پـی چیست؟

۱۰ اسد ۱۳۹۴

یک شنبه ۱۱ اسد ۱۳۹۴

 

عزیزالله آریافر
در سخنرانی منتسب به ملا اختر محمد منصور که گفته می‌شود به عنوان سردستۀ جدید طالبان تعیین شده، چند نکته قابل توجه است.
۱- تقریباً ۶۰ درصد این سخنرانی به بحث مربوط به وحدت و اتفاق طالبان اختصاص داده شده و رسیدن به اهداف گروه با به کار گیری ادوات شرطی پیهم به حفظ وحدت منوط گردیده است. این امر نشانگر نگرانی شدید از تفرقه و چند دستگی در میان طالبان است.
۲- در بیانیه به ادامۀ راه ملا عمر و ادامۀ جنگ تا اعلای به تعبیر آنها کلمته الله تآکید شده است.
۳- در سخنرانی خبرهای مربوط به گفت‌وگوهای صلح شدیداً رد شده و بر مواضع اصولی گروه و رسیدن به اهداف قبلی از طریق شمشیر، دعوت و یا گفت‌وگو تأکید گردیده است.
۴- لحن کلام نشانگر موضع ضعیف و فقد مشروعیت کامل است.
۵- در چند جای صحبت از خدمت به مردم یاد شده است. و این بسیار جالب است.
تحلیل صدای محیطی بیانگر نزدیکی چند فرد به سخنران، بی نظمی و نبود یک برنامه ی منظم است.
۶- ضبط سخنرانی توسط افراد غیر حرفه‌یی و در محیطی خانوادگی صورت گرفته است. زیرا در چند جای صحبت صدای گریه ی کودکان شنیده می شود.
۷- به نظر می رسد این برنامه صرف برای ضبط صدا صورت گرفته است؛ چون در آخر صحبت بدون انانس بعدی جملاتی مربوط به ثبت گفته می شود و برنامه به صورت ناقصی پایان می یابد.
۸- با در نظرداشت موجودیت صدای پیامک های تلفون همراه، ضبط در جایی شاید یک محیط شهری صورت گرفته که دسترسی به موبایل و انترنت در آنجا امکان پذیر بوده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.