مـوترهای بـدون اسنـاد درد سـر کـابل

گزارشگر:ابوبکر مجاهد/ چهار شنبه 5 حوت 1394 ۴ حوت ۱۳۹۴

عراده‌جات بدون اسناد، زمینۀ سوء استفاده را برای افراد سارق، مخالفان و اختطافچیان فراهم می‌سازد.
مسوولان در ریاست تحقیقات جنایی کابل با بیان این مطلب می‌گویند: افراد سارق، اختطاف‌چی و مخالفان دولت ازعراده‌جاتی که با ‌اسناد جعلی و یا بدون اسناد در شهر گشت و گذار دارند، سوء استفاده می‌کنند، چون این عراده‌جات ثبت نهادهای دولتی نبوده و در صورت انجام جرم، تعقیب mandegar-3آن برای نهادهای امنیتی مشکل است.
از سویی هم، مسوولان ترافیک کابل از اقدام جدی بازرسی از عراده‌جات بدون اسناد که در شهر گشت وگذار دارند، خبر می‌دهند.
اما، شماری از شهروندان کابل باور دارند، افرادی که به توزیع اسناد جعلی برای موترهای بدون اسناد می‌پردازند و از این موترها استفاده می‌کنند، از داخل نهادهای دولتی حمایت می‌شوند.
حامد یکی از شهروندان کابل‌ به روزنامۀ ماندگار گفت که موترهای بدون اسناد که در شهر کابل گشت گذار دارند از افراد زورمند استند و کسی از این موترها اسناد پرسان نمی‌کند.
او گفت: از افراد بلندپایه دولتی تا برخی از افراد متخلف در شهر کابل از موترهای بدون اسناد استفاده می‌کنند و افرادی که اسناد جعلی را به‌این موترها توزیع می‌کنند به اداره‌های مسوول پول می‌دهند.
به گفته او، ترافیک وقتی موترهای بدن اسناد را توقف می‌دهد، مالکان این موترها با دادن پیسه خود را از چنگ ترافیک خلاص می‌کنند.
در این حال، فریدون عبیدی رییس تحقیقات جنایی کابل در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: گشت و گذار عراده‌جات بدون اسناد در شهر، زمینه را برای افراد استفاده‌جو مساعد می‌سازد، عراده‌جاتی که در ریاست ترافیک ثبت و راجستر نشده اند، بیشتر در خدمت گروه‌های متخلف قرار می‌گیرند.
آقای عبیدی افزود: افراد سارق، اختطاف‌چی و مخالفان دولت از عراده‌جات با ‌اسناد جعلی و یا بدون اسناد به‌خاطر ایجاد بدامنی و وحشت استفاده می‌کنند. این عراده جات ثبت نهادهای دولتی نبوده در صورت انجام جرم تعقیب‌شان برای نهادهای امنیتی مشکل ایجاد می‌کنند.
به‌گفتۀ او، ریاست تحقیقات جنایی کابل در جلوگیری از گشت و گذار موترهای بدون اسناد تلاش‌ می‌کند و افرادی که به توزیع اسناد جعلی به این عراده‌جات می‌پردازند؛ تحت تعقیب مسوولان این نهاد قرار داشته که شماری زیاد شان بازداشت و ده‌ها عراده موتر بدون اسناد ضبط شده است.
رییس تحقیقات جنایی کابل خاطر نشان کرد: بررسی‌های این اداره تا زمانی ادامه دارد که روند توزیع اسناد جعلی و گشت گذار موترهای بدون اسناد در شهر کابل به صفر کاهش یابد.
او تأکید کرد که توزیع اسناد جعلی به موترهای بدون اسناد جرم است و مرتکبین آن تحت پیگرد قانونی نهاد‌های عدلی و قضایی قرار می‌گیرند، ریاست تحقیقات جنایی کابل به‌خاطر جلوگیری بیشتر گشت و گذار و توزیع اسناد جعلی برای عراده‌جات بدون اسناد برنامه‌های را روی دست دارد که با عملی شدن آن مشکل گشت گذار عراده‌جات بدون اسناد؛ کاهش می‌یابد.
هم‌چنان، عبدالقادر سادات مدیر ترافیک کابل می‌گوید: عراده‌جات بدون اسناد و یا با اسناد جعلی که در شهر گشت و گذار کنند، از طرف ترافیک کابل توقف داده شده و مالکان‌شان به نهادهای عدلی وقضایی معرفی‌می‌شوند.
آقای سادات افزود: عملیات بازرسی از عراده‌جات بدون اسناد از طرف ریاست ترافیک جریان دارد، او تأکید کرد که با اصلاحاتی که در ریاست ترافیک آمده آماده‌گی به‌خاطر متوقف ساختن تمام عراده‌جات بدون اسناد و توزیع اسناد جعلی گرفته شده است.
آقای سادات، هرچند در بارۀ آمار دقیق عراده‌جات بدون اسناد که از طرف ترافیک توقف داده شده است معلومات نداد، اما گفت: تعداد زیاد از موترهای بدون اسناد از طرف ترافیک کابل توقف داده شده است.
به گفتۀ مدیر ترافیک کابل، افرادی (کمیشن کاران) که در عقب دروازه ریاست ترافیک به شکل جعلی کار می‌‌‌‌‌‌‌‌کردند، بازداشت شده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.