ملل متحد: جـلوِ تباه‌شدن افغان‌ها به وسیلۀ قاچاق‌بران انسان گرفته شود

/

سازمان ملل متحد اعلام داشته است که به نیروهای پولیس افغانستان برای مبارزه با قاچاق انسان آموزش ویژه می‌دهد. افغانستان یکی از کشورهای آسیایی است که قاچاق انسان در آن یک معضل جدی می‌باشد.
خانم کریستینا البرتین، مسوول امور جرایم و مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل بر لزوم کمک‌های عاجل به حکومت افغانستان برای مبارزه با قاچاق انسان تاکید کرد: «در بخش عدالت جزایی پولیس را آموزش می‌دهیم. آن‌ها باید بدانند که چگونه با جرایم برخورد کنند و در پهلوی آن به تجهیزات نیز ضرورت دارند».
برخی از شهروندان که در کشور آینده‌یی برای خود نمی‌بینند، تلاش می‌کنند از طریق ایران و پاکستان به کشورهای غربی راه یابند. در مسیر مهاجرت انواع خطرها آن‌ها را تهدید می‌کند و بسیاری جانشان را در این راه می‌گذارند. بسیاری از آن‌هایی نیز که به کشورهای غربی راه می‌یابند، سال‌های طولانی در انتظار پذیرش، بی‌سرنوشت می‌مانند. سازمان ملل می‌گوید که قاچاق انسان در افغانستان طی سال های اخیر افزایش یافته است.
نظر به گفته خانم البرتین، بسیاری از افغان‌ها از جانب شبکه‌های جنایتکار که به آن‌‍ها وعده زنده‌گی بهتر را می‌دهند، تباه می‌گردند: «این گروه‌های سازماندهی شده، مرتکب جرایم بزرگ می‌شوند و جهت به دست آوردن غیرمستقیم مفاد مالی تشکیل شده اند. گام‌هایی که قبل از قاچاق انسان ها جهت فرستادن آن ها از جانب قاچاقبران برداشته می شود، نیز باید جرم تلقی گردد».
سازمان ملل متحد می‌گوید، پولیس افغانستان را آموزش می‌دهد تا مطابق اصول کنوانسیون منع قاچاق انسان عمل کند: «جرم قاچاق انسان در موازات با جرایمی مانند آدم‌ربایی، تهدید و تجاوز جنسی و خرید و فروش انسان قرار می گیرد. در سطح منطقه، کشورهای نپال و بنگله‌دیش جهت جلوگیری از قاچاق انسان قوانین مناسبی را وضع نموده اند». خانم البرتین گفت که در مورد افغانستان و پاکستان چیزی در این رابطه نمی داند.
سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان خواست تا جایگاه‌های تدارکاتی قاچاقبران انسان و راه‌های مورد استفاده آن‌ها را مشخص ساخته و تحت کنترل خویش درآورد. این سازمان می‌گوید که افزون بر افغانستان کشورهای پاکستان، نیپال، بوتان و هندوستان نیز با این چالش‌ها روبرو می‌باشند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.