منبع نزدیک به ملامنصور: رهبر پیشین طالبان به دلیل مخالفت با سیاست‌های پاکستان کشته شد

۲۱ اسد ۱۳۹۶

mandegar-3یکی از افراد نزدیک به ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان و از افراد حلقۀ درونی گروه طالبان گفته است که ملا منصور به دلیل مخالفت با سیاست‌های پاکستان کشته شد.
این منبع به نیویارک تایمز گفته است که ملا منصور طرفدار صلح با دولت افغانستان بود و ده روز پیش از کشته شدنش به بزرگان و فرمانده طالبان گفته بود که نظریات‌شان را دربارۀ گفت‌وگوهای صلح با همدیگر شریک کنند.
به نقل از این مقام طالبان، ملا منصور در بسیاری موارد با پاکستان مخالف بود و پیشنهاد پاکستان برای قبول معاونیت سراج‌الدین حقانی را نیز رد کرده بود.
این فرد به شرط فاش نشدن نامش گفته است که قتل ملا منصور به گونۀ مرموزی توسط پاکستان مهندسی شده بود و اسلام‌آباد دیگر بر او اعتماد نداشت و نمی‌خواست او در سطح رهبری طالبان باقی بماند.
به گفتۀ این فرمانده طالبان، حساب بانکی منصور توسط پاکستانی‌ها بسته شده و شگاف عمیق در روابط او با تمویل کننده‌گان مالی پاکستانی‌اش به وجود آمده بود.
او به روزنامۀ نیویارک تایمز گفته است: “او می‌دانست که چیزی درحال وقوع است و به همین دلیل، به خانواده و فرماندهانش گفته بود که متحد بمانند و به خواست‌های پاکستان تن ندهند”.
نیویارک تایمز به نقل از این مقام طالبان نگاشته است که ملا منصور در برابر بسیاری از خواست‌های پاکستانی‌ها ایستاده‌گی می‌کرد؛ چنانچه او معاونیت سراج‌الدین حقانی، فرد به شدت حمایت شده توسط آی اس آی را رد کرده بود. او هم‌چنان برنامۀ پاکستان را برای انجام گفت‌وگوهای صلح با دولت افغانستان رد کرده بود.
فرد نزدیک به ملا منصور گفته است: “پاکستان خواست‌های بسیار قوی از او داشت، اما منصور گفته بود که شما نمی‌توانید برای انجام خواست‌های‌تان بر من فشار وارد کنید؛ من شورش‌گری را رهبری می‌کنم، تلفات را متحمل می‌شوم نمی‌توانید بر من فشار بیاورید”.
در گزارش به نقل از آغاجان معتصم، میانجی و وزیر مالیۀ رژیم طالبان نگاشته شده است که ملا منصور به گفت‌وگو با دولت افغانستان آماده بود و نماینده‌گان با صلاحیت‌اش را بارها به پاکستان فرستاده بود.
آغاجان معتصم گفته است: “ده روز پیش از آنکه ملا منصور کشته شود، او پیامش را به بزرگان و فرماندهان‌اش فرستاده بود و از آنان خواسته بود تا نظریات‌شان را دربارۀ گفت‌وگوهای صلح با هم‌دیگر شریک سازند”.
به گفتۀ این مقام طالبان، گرایش ملا منصور به ایران اغلب به هدف خارج کردن وابسته‌گی طالبان از پاکستان بود. به گفتۀ او، ۹۰ درصد طالبان، پاکستان را در وضعیت ناهنجار افغانستان مقصر می‌دانند، اما نمی‌توانند کاری انجام دهند، زیرا آنان می‌ترسند که به سرنوشت رهبران‌شان گرفتار شوند.
جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس قندهار نیز به نیویارک تایمز گفته است که ملا منصور طرفدار صلح با دولت افغانستان بود، اما ترس داشت که توسط پاکستان ترور شود. او به اطرافیانش گفته بود که روابط‌ش با پاکستان خوب نیست و ممکن کشته شود. ملا منصور گذرنامۀ پاکستانی به نام جعلی محمد ولی داشت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.