منشور وفاق ملی پاسخی برای بن‌بست‌های موجودِ افغانستان است/ سخنرانی دکتور عبداللیف نظری معاون دوم احمدولی مسعود در همایش حمایت مردم کابل از تیم وفاق ملی

۲۷ سنبله ۱۳۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه زمان به اخیر رسیده و همه خسته‌ شده‌اید، اما من بسیار کوتاه به‌خاطر این‌که شما بیشتر خسته نشوید صحبت می‌کنم؛ چون صحبت‌های مفصل و همه‌جانبه را از جناب احمدولی مسعود، رییس تیم وفاق ملی و معاون محترم‌شان داکتر فریده مومند، وزیر نمونه و فرهیخته استفاده کردیم، برای چند دقیقۀ بسیار مختصر از شما اجازه می‌خواهم که در خدمت‌تان باشم.

IMG_1590در آغاز می‌خواهم عرض کنم که دیروز رونمایی اثر از رییس دولت اسلامی و شهید صلح پروفیسور استاد برهان‌الدین ربانی بود، متأسفاًنه برای اولین‌بار نسبت مصروفیت‌ها نتوانستم که در آن حضور داشته باشم، در حالی که در سال گذشته افتخار صحبت در جایگاه علمی‌شان را داشتم. بنابراین، گرامی‌ می‌داریم روح این بزرگوار و قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود، پرچم‌دار عدالت خواهی شهید استاد عبدالعلی مزاری و شهید عبدالحق. مجدداً اجازه می‌طلبم از رهبری تیم وفاق ملی، شخصیت فرهیخته و گرانقدر، جناب احمدولی مسعود، معاون محترم‌شان داکتر فریده مومند، استاد اشراق حسینی و جوانان و دوستان عزیز!

پرسشی که‌ می‌خواهم مطرح کنم است است: چرا پس از صد سال ما با بن‌بست، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رو به‌رو شده‌ایم؟ امروز ما در حالت تعلیق دولت‌داری قرار داریم، از نظر اجتماعی گسست‌های هویتی، شکاف‌های نسلی در بسترهای اجتماعی روز به‌روز گسترش پیدا می‌کند. از نظر فرهنگی، نقشی گسترش تولید علم و تکنالوژی نداریم و شاید خیلی اندک است. از نظر تولیدی ظرفیت داخلی ما خیلی اندک است.

همۀ این مولفه‌ها نشان می‌دهد که ما در یک بن‌بست همه‌جانبه قرار داریم و منشور وفاق ملی که پیشتر توضیح داده شد، پاسخی است به این بن‌بست؛ یعنی منشور وفاق ملی تنها نسخۀ انتخاباتی و کمپاینی نیست، نسخه‌یی است برای بحران متضمن توسعۀ نیافته‌گی در صد سال اخیر، اما فرایند تشخیص، تجویز و تحلیل را در منشور وفاق ملی مورد توجه و دقت نظر قرار دادیم، ما تشخیص دادیم که چالش‌ها در کجا قرار دارد، تحلیل کردیم که چه متغیرهای بر این وضعیت تأثیرگذار بود است و در نهایت، منشور وفاق ملی را تجویز کردیم به ختم بحران یک صد سالۀ افغانستان و تاریخ تحولات سیاسی معاصر افغانستان است.

کسی فکر نکند که تیم وفاق ملی مانند سایر تیم‌های صرف یک جریان سیاسی است که در فصل خاص ظهور کرده و پس از ۶ میزان رخت سفر برخواهد بست.

ما برای تعریف توسعه و بن‌بست افغانستان، برای از اضمحلال طبقۀ متوسط و روشن‌فکر افغانستان راه حل را در منشور وفاق ملی جای دادیم، بنابراین تیم وفاق ملی جریان سیاسی پاید و روند فکری و علمی است که در امتداد تاریح افغانستان ادامه خواهد داشت. جریان و فاق ملی در یک بستر کلان سیاسی، اجتماع و هویتی باز تولید شده و در عرصه کلان ملی و بین‌المللی حرف جدی برای گفتن دارد.

ما دانه درشت‌های علمی، فکری و اندیشه‌یی هستیم، بنابراین کسی فکر نکند که این تیم از چند نخبۀ اکادمیک و کارشناس بین‌المللی تشکیل شده و توانایی بسیج افکار عمومی را ندارد.

شما در شش میزان شاهد خواهد بود که این تیم با توجه به جایگاه بلند که در عرصۀ جهاد و مقاومت دارد با توجه به جایگاه بلند در عرصۀ مکان علمی و اکادمیک دارد و با توجه به این از بطن جامعۀ جوان تشکیل شده است، در شش میزان بسیج میلیونی را خواهد زد، البته به پشتیبانی شما جوانان.

IMG_1263تیم وفاق ملی، قطعاً بر فرایند‌های تبعیض، تعصب، استبداد، انسداد، فاشیسم و انحصار نه می‌گوید. نه بسیار جدی در امتداد تاریخ معاصر افغانستان، تیم وفاق ملی فرایند کثرت‌‌گرایی، پلورالیسم سیاسی، همدیگرپذیری و همگرایی مردم افغانستان پاسخ مثبت روشن خواهند گفت.

به این ترتیب، نسخه‌یی را که وفاق ملی می‌خواهد به مردم افغانستان پیشکش کند، نسخۀ است که به صورت عالمانه و کارشناسانه به دسترس مردم قرار خواهد گرفت که مبنای این تیم با عظمت و قدرت را تشکیل داده است و بر اساس ارزش‌های مشترک این تیم را مفصل‌بندی کرده و در آینده تحولات افغانستان هم ادامه خواهد داد. شاخص‌های رهبران تکت وفاق ملی، به صورت فهرست‌وار: عدالت‌خواهی، تقوای سیاسی و مالی، تواضع و فروتنی، باور به تعامل و گفت‌وگو، همدیگرپذیری، آزادی‌خواهی و در نهایت طرح‌وارۀ غیر متمرکز کردن قدرت.

آنچه که اشاره شد ما هم به تغییر می‌اندیشیم و تغییر در ساختار سلسله مراتبی قدرت که از عوامل بحران در افغانسان است. مبنای ما نظام کلان شهروندی است و همچنان تفسیر حکومت‌داری و ماهیت قدرت و سیاست در افغانستان، ما به دنبال شالوده‌شکنی قدرت و سیاست کهنه و فرسودۀ قدرت در افغانستان هستیم، مناسبات که بتواند فرایند قدرت را در افغانستان تقسیم کند و در نهایت، فرایند کثرت‌گرایی و تنوع هویتی، متناسب را در افغانستان نهادینه بسازد، تیمی که امروزه نیاز مردم افغانستان و جوانان است. در بحث نظریۀ سیاسی، وفاق ملی به پلورالیسم سیاسی و کثرت‌گرایی استوار است. مبنای ما شهروندمحور است، اگر ما ادعا می‌کنیم که در دایکندی محرومیت‌زدایی صورت گیرد، در دایکندی امکانات به صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرد. به معنای این نیست که دایکندی قوم من است، بلکه به اساس عدالت و توسعه نیافته‌گی است یا اگر مبنای قرار می‌دهیم در ساحات جنوبی مکتب ساخته شود، به اساس محرومیت و توسعه‌ نیافته‌گی است، چون بیسوادی باقی مانده به دلیل جنگ است، نه این‌که از قوم معاون صاحب است.

ما فرایند علمی را برای ختم بحران افغانستان مورد توجه و دقت نظر قرار دادیم، چون اساس محرومیت به اساس نظریات جامعۀ شناسی در هر کشوری باشد، سبب بحران می‌شود.

اما به‌خاطر این‌که با بحران‌های بزرگ غلبه کنیم، با دادها علمی تلاش می‌کنیم که فرایندهای سیاست و قدرت را بازخوانی و باز تعریف کنیم.

تکت انتخاباتی ما برتراز تمام تکت‌های انتخاباتی است، ما صرفاً جریان انتخاباتی نیستیم، در هیچ جای از افغانستان، ما پُرآوازه‌تر و خوش‌نام‌تر از نام خانوادۀ قهرمان ملی پیدا نمی‌توانیم، ما بر یک بستر کلان اجتماعی شکل گرفته‌ایم، ما افراد اکادمیک هستیم و تلاش می‌کنیم که هر نسخۀ را می‌پیچیم، به اساس سهم‌بندی قدرت رایج نه، بلکه بر مبنای ارزش‌های مشترک فرایند تکت خود را مفصل‌بندی کنیم، امیدوار هستیم که شما مردم افغانستان در شش میزان این تکت انتخاباتی را که منشور آن نسبت به هر منشوری بهتر است و در میان تکت‌های انتخاباتی  دارای رهبری برجسته و برازنده است، تنها نگذارید، ما دیدگاه روشن در رابطه به صلح، توسعۀ، امنیت و نظام غیر متمرکز داریم، به همین اساس اگر تیم وفاق ملی با حمایت مردم افغانستان به قدرت برسد، نظام همگرایی و بستر توسعۀ سیاسی و فاق ملی برای مردم شکل خواهد گرفت.

تشکر. اسلام علیکم.

 

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.