«مهاجر» کلمۀ سال ۲۰۱۵ آلمان

شنبه 21 قوس 1394/

mandegar-3هیأت منصفه انجمن زبان آلمانی باید از میان ۲۵۰۰ پیشنهاد یک کلمه یا عبارت را به حیث کلمه سال انتخاب می کرد. کلمه انتخاب شده «مهاجر» است که در سال روان میلادی در واقع روی زبان همه و موضوع اصلی رسانه‌ها بود.
مهاجران در ایستگاه قطار شهر مونشن آلمان
واژه ها و عبارت‌های دیگر بعد از «مهاجر»، شامل «من شارلی هستم»، «خروج یونان از اتحادیه اروپا»، «تقلب موتر» که اشاره به افتضاح در شرکت موترسازی فولکس واگن است، «فهرست گزینشی» که راجع به مشخصه‌های تجسسی سازمان امنیت ملی امریکاست، « و این گونه کلمات و عبارات بودند. در رده دهم جمله انگلا مرکل صدراعظم آلمان قرار داشت که در ارتباط با بحران مهاجران همواره می گفت: «ما موفق می شویم!».
از سال ۱۹۷۷ انجمنی که مقرش در ویسبادن است و روی زبان آلمانی فعالیت می کند، به طور منظم سالانه کلمات و عباراتی را در زبان آلمانی روی زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار باشند، انتخاب می کنند.
پیشنهادهای زیاد
از مجموعه چندین هزار اسنادی که ارسال شده اند و یا از رسانه های مختلف جمع آوری شده اند، هیأت منصفه، متشکل از هیأت مدیره اصلی این شرکت و هیأت علمی، ده کلمه و یا عبارت را انتخاب می کنند.
برای انتخاب «کلمه سال» تکرار یک عبارت مهم نیست بلکه اهمیت و محبوبیت آن نیز مطرح است. انتخاب کلمات یا عبارات با ارزیابی و یا پیشنهاد آن ارتباط ندارند.
در وب سایت خود این انجمن زبان آلمانی در این سال همچنین گزینه های مانند «خروج یونان»، «مسیر بالقان»، «مراکز اول ثبت نام» و امثال این نوع عبارات را نیز پیشنهاد کرده است.
سال گذشته، عبارت «مرز نور» که اشارتی است به جشن سقوط دیوار برلین در ۲۵ سال قبل، انتخاب گردیده بود. در این جشن با استفاده از بالون های نوری دیواری در جای دیوار سابق برلین ایجاد گردیده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.