مواجهۀ ارگ با طالبان و امریکا

گزارشگر:شنبه 1 جدی 1397 ۳۰ قوس ۱۳۹۷

ماندگار: هیأت مذاکره کنندۀ حکومت پس از سفر سه‌روزه به امارات متحدۀ عربی، روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته به کابل رسید و جزئیات سفر شان را با رییس حکومت شریک ساختند.
ارگ ریاست جمهوری با پخش خبرنامه‌یی ضمن قدردانی از نشست ابوظبی گفته است، آن‌چنانی که توقع می‌رفت، با طالبان مذاکره صورت نگرفته و هیأت کابل با نمایندۀ امریکا، عربستان سعودی و امارات متحده گفت‌وگو کرده است.
mandegarدر خبرنامۀ ارگ همچنان گفته شده که طالبان «خیر منطقه» را نمی‌‌خواهند، متعهد به صلح نیستند، «تداوم جنگ» را می‌خواهند و این کار برای طالبان شکست سیاسی را به دنبال خواهد داشت.
به نقل از خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری: «دولت افغانستان به عنوان یک نظام مسوول، به خواست‌ها و اجماع اتباع خود جواب مثبت می‌دهد که اجماع مردم ما نیز بالای صلح است. بدبختانه همان‌طوری که توقع می‌رفت، با طرف مخالف مذاکرات صورت نگرفت. حکومت افغانستان به عنوان بخشی از یک نظام‌مسئول، رسالت خود را انجام داد، اما توقع که از جانب مخالف داشتیم، به دست نیامد».
در خبرنامه گفته شده است که هیأت افغانستان به جای مذاکره و گفت‌وگو با طالبان، با نمایندۀ ایالات متحدۀ امریکا، نمایندۀ عربستان سعودی و امارات متحده عربی گفت‌وگو کرده اند. در این خبرنامه آمده است که در دیدارِ هیأت افغانستان با نمایندۀ امریکا و هیأت سعودی و امارت تأکید شده است که «کشورهای دوست» در آینده نقش مثبت ایفا کنند.
در خبرنامه آمده است: «طالبان با این‌که کار خلاف توقع انجام دادند و خواست برحق مردم افغانستان و جامعۀ جهانی را رد کردند، نشان دادند که آنان خیر منطقه را نمی‌‌خواهند، متعهد به صلح نیستند و تداوم جنگ را می‌خواهند که این کار برای طالبان یک شکست سیاسی است. از این تصمیم طالبان که برای مذاکرات حاضر نشدند، عناصر مربوط به طالبان که خواستار صلح هستند، نمی‌توانند از مسوولیت شانه خالی کنند».
خبرنامه همچنان صراحت دارد که قوای مسلح افغانستان برای حفاظت از خاک و مردم خویش آماده می‌باشند.
از سویی هم، دفتر شورای امنیت ملی ناوقت‌های جمعه شب با نشر خبرنامه‌یی اعلام کرد که تمام تلاش‌ها برای صلح در افغانستان «براساس واقعیت‌‌های افغانستان نوین» صورت می‌گیرد. در خبرنامۀ دفتر شورای امنیتی ملی افزوده شده است که هیچ کشور یا فردی حق و صلاحیت بحث در مورد ساختارهای جدید حکومتی برای افغانستان را ندارد.
در ادامۀ خبرنامه گفته شده است که صلاحیت تصمیم‌گیری دربارۀ آیندۀ افغانستان، به مردم و «رهبران منتخب» مردم بر می‌گردد و جایگزینی برای یک «دولت منتخب» وجود ندارد.
در خبرنامۀ با تأکید بر این‌که «بالای قربانی‌های مردم افغانستان معامله» نخواهد شد، آمده است: «مردم افغانستان خواستار صلح پایدار می‌باشند، نه خواستار یک معاملۀ عجولانه که قربانی‌های ما را نادیده بگیرد. تلاش‌های صلح نیازمند تحمل استراتیژیک، استقامت و شجاعت است؛ نه تعبیه بدون جهت. مردم افغانستان باید اطمینان داشته باشند که صلح، خواست جمعی است».
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که گروه طالبان با نمایندۀ ویژۀ امریکا و هیأتی از کشورهای عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی، نشست سه‌روزه‌یی در شهر ابوظبی داشتند. در حالی که هیأت گفت‌وگو کنندۀ صلح حکومت نیز به ابوظبی رفته بودند تا با طالبان مذاکره و گفت‌وگو کنند، اما این گروه حاضر به نشست و گفت‌وگو با هیأت حکومت وحدت ملی نشدند. طالبان گفتند که با هر جناحی حاضر اند گفت‌وگو کنند، اما با حکومت افغانستان گفت‌وگو نمی‌کنند.
از سویی هم، زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در واکنش به این کار طالبان گفت که این کارِ طالبان «اشتباه» بود و اگر این گروه واقعاً خواهان پایان جنگ است، باید با دولت افغانستان روی میز مذاکره بنشیند. آقای خلیل‌زاد افزود: طالبان می‌گویند که خواهان پایان جنگ افغانستان از راه‌حل سیاسی هستند، اگر این گروه واقعاً درپی برقراری صلح در افغانستان است و در این مورد جدی فکر می‌کند، باید رودررو با حکومت افغانستان گفت‌وگو کند و در مورد آینده افغانستان به توافق برسد.
نمایندۀ ویژۀ امریکا دربارۀ آتش‌بس موقت گفت: «بنابر پیشنهاد عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی در جریان مذاکرات با طالبان بر سریک آتش‌بس سه‌ماهه صحبت شد، ولی پاسخ هیأت طالبان این بود که آن‌ها صلاحیت گفت‌وگو در این مورد را ندارد و باید با رهبری خود مشورت کنند».

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.