مواضع تند ارگ به‌شدت زیان‌بار است

/

ادبیات حامد کرزی برای مردم افغانستان به شدت زیان‌بار است و این کشور را از محراق توجه جامعۀ بین‌المللی خارج می‌سازد.
شماری از دیپلومات‌های غربی با بیان این مطلب می‌گویند که پیام‌ها و اظهارات غرب‌ستیزانۀ حامد کرزی رییس‌جمهور افغانستان نه تنها به سود این کشور نیست، بل‌که می‌تواند افغانستان و افغان‌ها را بار دیگر از محراق توجه جامعۀ بین‌المللی دور سازد.
در تازه‌ترین مورد از چنین کنش‌ها، رییس‌جمهور کرزی به وزارت دفاع افغانستان دستور داده است تا در جریان دو هفتۀ آینده نیروهای ویژۀ امریکایی (سپیشل فورس) را از ولایت میدان وردک خارج سازد. ریاست‌جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌یی گفته است که نه تن از ساکنان آن ولایت در جریان عملیات این نیروها یا ملیشه‌های محلی زیر ادارۀ آنان ناپدید شده اند.
مارک جاکوبسن، معاون پیشین نمایندۀ ملکی ناتو در افغانستان در مصاحبۀ ویژه به صدای امریکا گفت که حامد کرزی می‌کوشد تا رهبری جنگ را خود عهده‌دار شود و جامعۀ بین‌المللی را در موقعیتی قرار دهد که کمتر وارد نبرد بوده و بیشتر در تلاش‌های ظرفیت‌سازی در افغانستان سرگرم باشند.
جاکوبسن که اکنون به صفت کارشناس ارشد در نهاد غیرحزبی مسما به جرمن مارشال فند مستقر در واشنگتن کار می‌کند، چنین ابراز عقیده می‌کند که شماری از مشاورین آقای کرزی به این باورند که وی از دو گزینۀ کمک غرب و پشتیبانی مردم خود، باید یکی را انتخاب کند. اما به باور جاکوبسن، افغان‌ها به آقای کرزی به عنوان رهبری نیاز دارند که توانایی کار را هم با جامعۀ بین‌المللی و هم با مردم افغانستان داشته باشد.
برخی‌ها می‌گویند که رییس‌جمهور کرزی به خاطری غرب‌ستیزانه برخورد می‌کند که شماری از مردم – به ویژه در مناطق پشتون نشین جنوب افغانستان – می‌پندارند که کرزی تنها بنابر خواسته‌های جامعۀ بین‌المللی عمل می‌کند – رویکرد ویژه‌یی که به باور جاکوبسن می‌تواند اعتبار از قبل شکنندۀ جامعۀ بین‌المللی را در نزد عامۀ افغانستان بیشتر از پیش آسیب برساند.
پیامدهای غرب‌ستیزی
مارک جاکوبسن استدلال می‌کند که آقای کرزی گاهی با بیانات تحریک‌کننده ناتو را به خاطر تلفات غیرنظامیان در افغانستان مورد حمله قرار می‌دهد و گاهی هم کمک‌های اقتصادی و انکشافی بین‌المللی را به عنوان یگانه عامل فساد در افغانستان تقبیح می‌کند.
به باور جاکوبسن، این بیانات رییس‌جمهور کرزی چهرۀ دیگری را از وی نمایان می‌سازد که می‌تواند تلاش‌های جامعۀ بین‌المللی را در افغانستان کم رنگ سازد. او ابراز نگرانی می‌کند که مردم شماری از کشورهای غربی پشتیبان تلاش‌های حکومات‌شان در افغانستان نیستند و پی بهانه می‌گردند که نه تنها از حمایت نظامی بلکه از مساعدت‌های انکشافی به افغانستان دست بکشند.
جاکوبسن می‌افزاید که مشکل، نه رهبری آقای کرزی و نه هم دشوار بودن وضعیت در افغانستان است، بلکه مشکل عمده شیوۀ بیان نگرانی‌های ویژه‌یی است که با واژه‌های تند و تیز ارایه می‌شود. اما او ادامه می‌دهد که این بیانات آقای کرزی همواره با یک الگوی همگون دنبال شده است که: بیانات اغراق‌آمیز، وضاحت دادن و سپس پسگرد به موقف قبلی وی بوده است.
نه تنها آقای کرزی بل‌که شمار دیگر از مقام‌های ارگ نیز اظهارات همگونی نسبت به شرکای بین‌المللی خود داشته اند، یکی از این موارد گفته‌های عبدالکریم خرم، رییس دفتر ریاست‌جمهوری است که گفته بود «بیشتر از آنچه که ما به جهان نیاز داریم، جهان به ما نیاز دارند».
این مقام پیشین ناتو پیامدهای چنین بیانات ارگ (ریاست جمهوری افغانستان) را خطرناک خوانده می‌گوید، به هر اندازه‌یی که آزمون‌های افغانستان با جامعۀ بین‌المللی دشوار باشد، به همان اندازه روند مصالحه، تأمین ثبات و رفاه در افغانستان چالش‌برانگیز خواهد بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.