موسسۀ کارزار اروپایی حقوق بشر: افغانستان به کمک‌های جامعۀ جهانی پس از ۲۰۱۴ نیاز دارد

12 سنبله 1393/

mnandegar-3موسسه کارزار اروپایی حقوق بشر برای مردم افغانستان می‌گوید که با وجود کمک جامعه جهانی در ۱۳ سال گذشته، افغانستان پس از ۲۰۱۴ نیز به ادامه این کمک‌ها نیاز جدی دارد.
این موسسه از نشست سران ناتو در ولز که مسایل افغانستان بخشی از این نشست است می‌خواهد، مردم افغانستان را تنها نگذارند.
نورالحق نسیمی، رییس موسسه کارزار اروپایی حقوق بشر برای مردم افغانستان، طی نشستی روز سه شنبه در کابل گفت: طولانی‌شدن روند انتخابات به شدت وضعیت حقوق بشری به ویژه زنان و کودکان را در افغانستان آسیب رسانده و مردم افغانستان به حمایت جدی جامعه جهانی پس از سال ۲۰۱۴ نیاز دارد.
آقای نسیمی افزود: «ما از نشست سران ناتو که در ولز انگلستان برگزار می شود، می‌خواهیم؛ پس از ۲۰۱۴ به افغانستان بویژه در عرصه نظامی و حقوق بشری کمک بیشتر کند».
به گفته وی، انتظار مردم افغانستان از نشست ولز این است که در این نشست کمک‌های بیشتری برای صلح، ثبات و حاکمیت قانون در افغانستان تعهد شود؛ زیرا حکومت به تنهایی از عهده این مسوولیت ها بر آمده نمی‌تواند.
نشست سران ناتو در شهر ولز بریتانیا به روز پنج شنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.
بررسی اوضاع افغانستان بخشی از آجندای این نشست خوانده شده است.
با این وجود، آقای نسیمی با اشاره به اوضاع نامساعد امنیتی و سیاسی کشور، خاطر نشان کرد: نیاز است تا پس از سال ۲۰۱۴ ناتو حضور نظامی‌اش را در افغانستان حفظ کند.
این در حالی است که روز دوشنبه وزارت خارجه اعلام کرد که افغانستان در نشست ولز خواستار افزایش کمک های سالانه جامعه جهانی تا ۵.۵ میلیارد دالر خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :