مولوی عبدالله از کاندیدا های حذف شدۀ شورای ولایتی کابل به کمیسیون شکایات: اسناد ما را با وجدان پاک بررسی کنید!

گزارشگر:18 عقرب 1392 ۱۷ عقرب ۱۳۹۲

به نظر شما علت حذف شدن اسم شماری از نامزدان شوراهای ولایتی از لیست نخستین کاندیداها چه بود؟
علت حذف شدن نام ما از لیست کاندیداهای اعلان شده این بود که کمیسیون مستقل انتخابات کارت‌هایی را که کاندیداها ارایه کرده بودند آن‌ها را شمارش درست نکرده است و کارت‌ها را به عنوان معیار واقعی و عمده مورد توجه قرار نداده است و گفته است که این کارت‌ها مشکل تخنیکی داشته است و کمپیوتر قادر به خواندن آن نبوده است. از این لحاظ تنها در جمع کاندیدان شورای ولایتی از کابل ۱۴۰نفر از لیست ابتدایی حذف شدند، اما برای همۀ کاندیدانی که نام شان حذف شده است گفته اند که بعد از بررسی‌ها و از میان برداشتنِ مشکلات نام‌های شان دوباره وارد لیست نهایی خواهد شد.mandegar
در کُل علت حذف بیشتر کاندیداها مشکل ثبت نبودن کارت‌های رأی‌دهی در دیتابس می‌باشد که این کارت‌ها بیشتر در انتخابات گذشته توزیع گردیده بود که حال کمپیوتر قادر به خواندن و شناسایی این کارت‌ها نیست.
بررسی‌های کمیسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اول این که کمیسیون مستقل انتخابات نظر به گفتۀ رییس پیشین این کمیسیون گفت که ما هفده میلیون کارت رأی‌دهی برای واجدین شرایط توزیع کرده‌ایم که از آن شمار هفت میلیون آن شامل دیتابیس است و ده میلیون دیگر آن در دیتابیس ثبت نگردیده است.
وقتی ثبت دیتابیس نشده است و این کارت‌ها از طرف این کمیسیون برای مردم توزیع گردیده و حتا مردم توسط همین کارت‌ها رأی داده اند؛ مشکل کاندیدان نیست و باید در این قسمت کمیسیون مستقل انتخابات تدابیری را اتخاذ می‌کردند که سبب این همه ناهنجاری نمی‌گردید.
در ابتدا نوع برخورد کمیسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی بسیار خوب بود با یک برخورد بسیار نیکو و خوب روبرو شدیم و ما انتظار داشتیم که برخوردهای بعدی هم به همین‌گونه باشد؛ اما زمانی که لیست ابتدایی کاندیدان اعلان شد ما دیدیم که نوع برخورد این کمیسیون هم تغییر کرد و در نحوۀ کار این کمیسیون نیز تغییراتی آمد.
زمانی را که برای ابراز اعتراض برای کاندیدان حذف شده از طرف این کمیسیون داده شده بود قناعت بخش بود؟
از نظر من گونۀ شنیدن شکایت‌ها از کاندیدان حذف شده یک کار بسیار خوب بود اما ظرفیتی را که از لحاظ زمانی برای شنیدن این شکایت‌ها در نظر گرفته بودند بسیار اندک بود.
کاندیدان ۳۴ ولایت در مدت دو روز چطور می‌توانند شکایت‌های خود را در مدت دو دقیقه بگویند و ارایه دلیل کنند؟
بعد از آن یک حالت بحرانی دیگری را نیز در نظر گرفتند که اسنادهای که قبلاً ارایه شده بود در مدت چهار ساعت باید دوباره پیشکش می‌شد که این کار نیز برای کاندیدان معترض که نمی‌توانستند این مدارک را تهیه کنند بسیار درد سرساز شده بود؛ زیرا پیش از این نیز برای ما کدام لایحۀ ترتیب نداده بودند که زمانی به کمیسیون بررسی شکایات می‌آیید کدام مدارک را با خود داشته باشید.
یک کار عجولانه‌یی را این کمیسیون انجام داد که از یک طرف نشان بدهند که ما شکایات کاندیدان معترض را علنی و در حضور داشت رسانه‌ها بررسی می‌کنیم و از طرف دیگر کاندیدان را در یک مضیقه و بی خبری گذاشت.
خواست شما از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی چیست؟
خواست ما از کمیسیون بررسی شکایت‌های انتخاباتی این است که چون یگانه مرجعی که ما بر آن اعتبار داریم همین کمیسیون است که باید این نکات را در نظر داشته باشند تا بررسی‌های دیگر را به گونۀ درست و دقیق انجام بدهند و از بدون در نظر داشت پشتیبانی از کدام کاندیداها و کمیسیون انتخابات و با یک وجدان پاک بررسی کنند.
اگر مشکلاتی در کمیسیون بوده باشد باید آن را قبول کنند و اگر مشکلاتی در کاندیدان وجود داشته است به گونه‌یی بررسی کنند که جانبین ضرری نبینند و از طرف دیگر این کمیسیون در بررسی‌های خود در قسمت خانم‌ها پنجاه درصد انعطاف داشته اند و این انعطاف پذیریِ شان در قسمت مردها یک درصد هم نبوده است؛ من خواهش دارم تا این انعطاف پذیری خود را به گونۀ مساویانه در نظر داشته باشند.
این کمیسیون باید یک راه درست و با دید واقعی را در نظر بگیرد و من شخصاً از بررسی‌های این کمیسیون راضی نیستم.
بعد از بررسی‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی لیست نهایی اعلان خواهد شد، اگر نام شما در لیست نهایی هم نباشد چه اقدامی خواهید کرد؟
در نخست آرزو داریم که کمیسیون این شکایات را عادلانه بررسی کند و بگذارد کسانی که خود را نامزد کرده اند مردم آن‌ها را حذف کنند و برایِ شان رأی ندهند.
اگر این کمیسیون باز هم مانند گذشته این شکایات را بررسی کند؛ فکر می‌کنم انتخابات را به یک قهقرا تبدیل خواهند کرد و انتخابات را در اذهان عامه زیر سوال خواهد برد.
گفت‌وگو:هارون مجیدی

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.