مولوی عرب: از طرح وفاق ملی پشتیبانی می‌کنیم

یک شنبه 16 میزان 1396/

اشاره: بنیاد شهید مسعود قهرمان ملی کشور به تاریخ ۱۱ سنبله از روز عاشورا طی مراسمی گرامی داشت به عمل آورد. در این مراسم ده‌ها تن از عالمان دینی و شهروندان اشتراک کرده ‌بودند. برخی از عالمان دین در این مراسم سخنرانی کرده‌اند که متن سخنرانی‌های آنان را به ترتیب به نشر mandegar-3می‌سپاریم.

——————————————
متن سخنرانی مولوی عرب، یکی امام‌های مساجد کابل:
امام حسین مربوط یک مذهب نیست و به تمام جهان اسلام تعلق دارد. شخصیت امام و پیام شهادت او تنها به یک مذهب شیعه محدود نمی‌شود. شهادت امام حسین مایۀ تأثر برای تمام مسلمان‌ها است و شهادت مظلومانۀ او نشان عزت و سر بلندی در برابر استبداد و ظلم بود. هم‌چنان،همۀ مسلمان‌ها به اهل بیت حضرت نبی اکرم «ص» که “نواده‌ها، طایفه و نبیرۀ اوست” محبت دارند و هر کسی که به «اهل بیت» حضرت محمد « ص» محبت ندارد مسلمان نسیت.
همۀ مسلمان‌ها تاریخ شهادت امام حسین را زنده نگهمیدارند، اما مسلمان‌ها به فکر یزدی‌های امروزی نیز باید باشند که در حال حاضر شمار زیاد از یزدی‌ها وجود دارند که باید در برابر آنها ایستاده شوند. یزدی‌های این زمان از هیچ نوع استبداد بالای مردم ما دریع نمی‌کنند. « ما نباید پشت مرده‌ها را محکم بگیریم، کسانی‌ که بالای مردم ما ظلم می‌کنند باید جلوشان گرفته شود». ما به‌عنوان مسلمان مکلف هستیم که از استبدادی که بالای مردم صورت می‌گیرد جلوگیری کنیم زیرا پیغبر اسلام می‌فرماید: « کسی که می‌داند که این انسان ظالم است و به او راه‌پیمایی می‌کند و همرای او قدم بر می‌دارد، از اسلام بیرون شده است،« حدیث». ما و شما افراد ظالم را می‌بینیم اما به‌خاطری که او از ما خوش باشد هیچ عسکعمل در برابر او نشان نمی‌دهیم. ما مسلمان هستیم و همۀ وجود خود را قربانی اسلام می‌کنیم مردم افغانستان با هم برادر هستند ما برای ثبات و آرامی این ملت تمام تلاش خود به‌خرچ می‌دهیم.
تلاش ما به‌حاطر این است که مردم ما باید به اتفاق و اتحاد برسند و زنده‌گی آسوده داشته باشند. پیامبر اکرم «ص» می‌گوید که «هرکسی از امت من کسی را به زبان، قوم و سمت دعوت می‌کند، از ما نیست». بناَ وقتی ما همدیگر خود را به قوم، قبیله، زبان و …، دعوت می‌کنیم، چگونه می‌توانیم دعوای امت پیامبر اسلام را کنیم، در حالی که همۀ ما شهروندان افغانستان هستیم و هر کسی که به‌شکل غیر مشروع بالای ماحاکمیت کند برایش اجازه نخواهم داد. این خاک ما است، اگر عالم دین، آموزگار، وزیر وکیل و… است این خاک بالایش حق دارد. بناَ ما اجازه نمی‌دهیم که در میان مردم ما بی‌اتفاقی ایجاد کنند.
هرکسی که در این کشور زنده‌گی می‌کند برادر ماست و هر کسی به ملت ما وفا دار است، رهبر ماست و کسی تلاش به رفع مشکلات مردم و بدبحتی‌ها موجود می‌کند تاج سر ماست و کسانی که باور به این موضوعات ندارند دشمن ما هستند و باید در برابرشان قیام صورت گیرد. عالمان دین که سرمایه‌های معنوی در میان مردم خود هستد و از نفوذ قابل ملاحظۀ در میان مردم برخور دار هستند می‌توانند برای سوق دادن مردم به اتفاق و همدلی موثر تمام شوند. هم‌چنان،مردم افغانستان اعتماد قوی بالای عالمان دینی خود دارند.
برنامۀ وفاق ملی که از طرف احمد ولی مسعود رییس بنیاد شهید مسعود پیشنهاد شده است مورد تأیید ما است و از این طرح پیشتبانی می‌کنیم زیرا در حال حاضر مردم ما نیاز به وفاق، همدلی و وحدت دارند تا از مشکلاتی جاری نجات یابند. وحدت و اتفاق مردم افغانستان در اندیشۀ تمام شهروندان این سرزمین قرار دارد. مذهب شیعه و سنی نمی‌تواند سبب دوری مردم ما شود، زیرا ما باور داریم اسلام یک اسلام است. کسانی که فریب کار هستند و فریب کاری کرده‌اند این را باید بدانند که انسان مسلمان دو مرتبه از یک سوراخ گزیده نمی‌شود. دیگر آنان مورد اعتماد مردم ما نیستند.
بنیاد مسعود باید رابطه‌یی که با علمان دینی دارد آن مستحکم کند زیرا عالمان دین از حیثیت بلند در جامعه بر خوردار هستند و می‌توانند برای بسیج سازی مردم روی برنامه‌های که برای اتفاق و اتحاد مردم ما راه اندازی می‌شود مفید تمام شوند.
تشکر

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.