می‌دانم که امریکایی‌هـا اراد‌ه‌یی برای مبارزه با تروریسم ندارند!

یک شنبه 1 قوس 1394/

(شهـید احمدشاه مسعود)

برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود
پس از خبر انفجار کشتى بزرگ آمریکا در یمن در سال ٢٠٠٠ بود که آمرصاحب به روال عادى یکروز در میان، برایم زنگ زد و گفت تا هـنوز این‌ها ( آمریکا) متوجه خطر نیستند یا نمی‌دانند و یا هـم اراده‌یی به خاطر مبارزه علیه تروریزم، این پدیدۀ خطرناک جهـانى ندارند؟ گفتم نمی‌دانم.
اما از سفر چندى قبل خود به واشنگتن و ملاقات در وزارت خارجۀ آمریکا با خانم رابین رافاییل از معینان آن وزارت و هـیأت هـمراهـش؛ براى آمرصاحب گفته بودم. گفته بودم که وقتى به خانم رافاییل از حوادث تلخ کشور و جنایات القاعده، طالبان و نقش اصلى حلقات پاکستانى به تفصیل یاد کردم، خانم رافاییل از شنیدن این هـمه واقعات ناگوار، تکانى هـم نخورد، چنان می‌نمود که هـمه چیز سر جایش است. و نیز متوجه شدم که خانم رافاییل بر خلاف میل دیگر مسوولین وزارت خارجه در مجلس، سعى داشت تا ملاقات زودتر خاتمه یابد و در اخیر فقط با هـمین نظر توصیه گونه که این مشکل داخلى خود شماست، بروید میان خود جور بیایید، و یا هـم می‌توانید موضوع را با مسوولین ملل متحد در میان بگذارید، ملاقات را خاتمه داد.
هـر چند آمر صاحب شهـید از خانم رافاییل شناخت قبلى داشت. وى را در یکى از ملاقات‌هـا به نزدیکى با مواضع پاکستان در قبال افغانستان متهـم ساخته بود.
چندى قبل خانم رافاییل به خاطر هـمین نزدیکى با حلقات پاکستانى و نگاهـداشت اسناد محرم مورد پیگرد پولیس آمریکا قرار گرفته بود.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Lona Rose

    سران دولت جرمن در شرایط که افغانستان سخت به مشکلات اقتصادی نظامی امنیتی و مداخله کشور نام نهاد پنجابی پاکستان پلید دشمن خاک و مردم ما و بیکاری مواجه است.

    دولت جرمن باوجود تقاضای مکرر سران حکومت افغانستان نامردانه دست به اخراج پناجویان افغان ها میزنند. باید سران دولت جرمن یک مرتبه تاریخ خود را بدقت بخوانند در جنگ جرمن ها و شوروی زمان هتلر جرمن ها شکست خورد یک عده زیاد عساکر شکست خورده افغانستان با عبور از دریا آمو به خاک افغانستان پناهنده شدند گرچه افغانستان یک کشور بیچاره ناتوان از نقطه نظر نظامی در مقابل قوای شوروی سابق بود اما مردمش و دولت وقت افغانستان با غیرت مهمان نواز با شهامت از عساکر جرمن ها با پشانی باز مهمان نوازی کردند در مقابل تقاضا های مکرر و تحدیدنظامی قوای انقلابی للین راجع به تسلیمی عساکر جرمن جواب منفی دادندمردم و دولت افغانستان همه امکانات که داشتن حاضر با جنگ در مقابل شوروی حاضر بودند چرا برای افغان ها بسیار شرم و ننگ است اگر کسی که دشمن مردم و خاک ما نباشد به خانه یک افغان پناه بیاورد وی را بدشمن تسلیم نمیکند این جزی کلتور افغان ها است.

    اما متاسفانه دولت جرمن در شرایط که مردم سخت به مشکلات گوناگون مواجه است همرای مهاجرین ما نا جوانمردانه درین فصل سرمابرخورد میکنند افغان به امید یک دوست واقعی همه هست وبود خود را فروختن به هزاران مشکل خود را به جرمنی رساندن سران دولت المان باید یک مرتبه تاریخ جنگ المان و شوروی را مکرر بدقت مرور کند در زمانی جنک مردم و دولت افغانستان با عساکر شما چه نوع برخورد انسانی انجام داد و یا مانند سیاست دو دوری شما عمل کرد. حاجی صبور