میثاق همبستگی شورای نامزدان ریاست‌جمهوری تصویب شد/ «محمداشرف غنی شایعه‌پراکنی غیراخلاقی می‌کند»

۳ سنبله ۱۳۹۸

ماندگار: سندِ مهم «میثاق همبستگی شورای نامزدان ریاست‌جمهوری» دیروز تصویب گردید.
در نشستی که به همین مناسبت در اقامتگاه احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده بود، پیرامون مسایل مهم تبادل نظر صورت گرفت و بر صدای واحد و اتخاذِ مواضع مشترک در همۀ احوال میان اعضای شورای نامزدان تأکید صورت گرفت.
mandegarدر جلسۀ ادعاهای آقای محمداشرف غنی مبنی دادن پول برای کاندیداها کذب محض خوانده شد و مورد تردید قرار گرفت، همچنان مداخلۀ آمرانۀ ایشان در امور کمیسیون مستقل انتخابات نشانۀ آشکارِ انحراف از مسیر انتخابات با اعتبار و تدابیر امنیتی برای کاندیداها نیز ناقص و نگران‌کننده گفته شد.
در اعلامیه‌یی که در پایان این نشست همه گانی شده، آمده است: گفت‌وگوی تلویزیونی آقای اشرف غنی با آقای لطف‌الله نجفی زاده یک‌بار دیگر نشان داد که حرص قدرت چگونه برخی از سیاست‌مداران را از فضیلت راست‌گویی و اخلاق‌مداری فاصله می‌دهد.
در بخشی از این اعلامیه آمده است: در میان صحبت‌های بی‌مبنا و فاقد منطق حکومت‌داری آقای اشرف غنی، ادعای دادن پول به کاندیداها، گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و ارایۀ خدماتِ امنیتی برای نامزدان را بازی با افکار عمومی می‌دانیم و موردِ انتقاد قرار می‌دهیم.
در بخشی دیگر این اعلامیه آمده است: ادعای دادنِ پول به‌واسطه محمداشرف غنی به کاندیداها را کذب محض می‌دانیم و شایعه‌پراکنی غیراخلاقی برای به‌وجود آوردن فضای ابهام در افکار عمومی تحلیل می‌کنیم.
نامزدان عضو در این شورا گفته اند که وقتی آقای اشرف غنی بارِ مسوولیت گزینش اعضای کمسیون مستقل انتخابات را بر دوش کاندیداهای ریاست‌جمهوری می‌اندازد، پاسخ نمی‌دهد که کدام کاندیدا به جز خودش در امور کمیسیون مداخله می‌کند و هویت مستقل آن را زیرِ سووال می‌برد؟
شورای نامزدان ریاست‌جمهوری مداخله آقای غنی در امور کمیسیون را تهدید جدی بر روند انتخابات تلقی می‌کند و زمینه‌ساز بی‌ثباتی و پیچیده شدن بحران می‌داند.
در بخش دیگر این اعلامیه آمده است: تدابیر امنیتی برای کاندیداها ناقص و نگران‌کننده است، حکومت در این زمینه طبق معیار های مسلکی خدمات ارایه نکرده است، در صورت بروز حادثۀ ناگوار می باید مسوولان و در رأس آقای غنی پاسخ بگویند.
شورای نامزدان ریاست جمهوری دروغ‌پراکنی‌های آقای اشرف غنی را خلافِ معیارهای اخلاقی رقابت‌های انتخاباتی به‌شمار می‌آورد و سوءاستفادۀ تیم مربوط به ایشان از امکانات دولتی را عامل عمدۀ انحراف از مسیر اصلی انتخاباتِ قابل قبول و با اعتبار می‌داند.
شورای نامزدان ریاست‌جمهوری تمامی تخطی‌ها و سوءاستفاده‌جویی‌های تیم آقای غنی از امکانات دولتی را رصد می‌کند و کج‌روی‌های آن را مزاحم جدی در برابر خواسته‌های مردم که همانا ثبات و توسعۀ سیاسی و حکومت‌داری پاسخ‌گو و مسوولیت‌پذیر است، می‌داند.
شورای نامزدان ریاست‌جمهوری در چارچوب «میثاق همبستگی نامزدان ریاست‌جمهوری» پس از این یک‌صدا گام بر می‌دارد و افزون بر بحث‌های مربوط به انتخابات پروسۀ مصالحه را نیز اولویت‌های مهم ملی به شمار می‌آورد.
شورای نامزدان ریاست ‌مهوری با توجه به هردو پروسۀ ملی انتخابات و صلح، در صورتی که آقای اشرف غنی رفتار خود را در مسیر مصالح علیای کشور تصحیح نکند، شورای نامزدان گزینه‌های ملی و منطقی معطوف به ثبات افغانستان را مرجح می‌شمارد و مساعی خود را در جهت تقویت برنامه‌های صلح معطوف می‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.