ناامنی‌ها و جنگ‌ها به نگرش رهبری دولت و سیستم ارتباط می‌گیرد

گزارشگر:چهار شنبه 3 سنبله 1395 ۲ سنبله ۱۳۹۵

از صفحه فیسبوک احمدولی مسعود/
نگرش و طرز تفکر رهبری دولت باعث بن بست، بحران‌های لایه‌دار و تهدیدات چارسو در کشور گردیده است.
آجندای شخصی، لجاجت برتداوم ساختار مطلقۀ قدرت، همراه با ایدیولوژی تصنعی تمامیت‌خواهی و وابستگی از جمله امراضی‌ست که از نحوۀ نگرش رهبری حکومت سر چشمه گرفته و شیرازۀ کشور را بی‌موازنه ساخته است.
mandegar-3اگر دو سال تمام، انتظار مردم از رهبری دولت موجود همین است که امروز می‌بینیم، پس تداوم این وضعیت قطعاً توام است با بحران‌های مرگباری که کشور را به مرحلۀ بی‌بازگشت خواهد کشانید.
هرکه مسوولیت کشور را پس از این تحویل گیرد چنان یک وضعیت درهم و برهم، سیستم معیوب، سیاست مریض، بروکراسی و ادارات بی‌قاعده‌یی را به ارث خواهد برد که چندین سال عمر این کشور را به هدر خواهد داد.
اکنون که فقط یک ماه دیگر به مشروعیت حکومت باقیست، صدای اصلاحات و تغییرات بلند است و بخشی از دولت نیز با صدای مردم همراه گردیده است، تک تک ما مسوولیت تاریخی داریم تا در رسیدن به توازن قدرت و عدالت سیاسی به خاطر سرنوشت مردم بدون در نظرداشت بازی‌های سیاسی تاکتیکی، مقطعی، منفعتی تلاش متحدانه نماییم. بند بند توافقنامه قطعاً باید به اسرع وقت عملی گردد تا قاعدۀ ناکام بازی یک‌طرفۀ سیاست برای همیش در کشور تغییر کند و نگرش سیاسیون دگرگون شود.
طی این دو سال، همه باید به این نتیجه رسیده باشیم که هر چشمداشتی دیگر غیر از عملی نمودن دقیق و سالم یگانه سند مشروعیت حکومتی که طی این روزها تلاش مضاعف به فریبکاری و وقت کشی طولانی‌تر دارد خیانت نابخشودنی‌ست که هرگز و هرگز توجیه و بخشیده نخواهد شد.
قطعاً باید به خاطر داشت که نا امنی‌ها و جنگ‌ها کمتر به واکنش نیروی مزدور طالب و داعش تعلق می‌گیرد تا اصلاح سیستم دولت و تغییر نگرش رهبری دولت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.