ناظران: «شاهین» به قول خود ایستاده نیست

گزارشگر:روح‌الله بهزاد/ دو شنبه 12 قوس 1397 ۱۲ قوس ۱۳۹۷

شماری از دانشجویانِ دانشگاه خصوصی «هیواد» رییس این دانشگاه را به استفادۀ سیاسی و انتخاباتی از از این دانشگاه متهم کرده و می‌گویند که امیرگل شاهین آنان را حین کارزارهای انتخاباتی «تهدید» کرده بود.
آنان ادعا دارند که امیرگل شاهین، یکی از نامزدن انتخابات پارلمانی و رییس این دانشگاه به آنان وعده داده بود که در بدل رأی و نظارت، به آنان پول و تخفیف در نظر می‌گیرد، اما اکنون این نامزد انتخابات پارلمانیِ کابل زیر قولش زده است.
mandegar-3یکی از این دانشجویان که نمی‌خواهد اسم او در این گزارش گرفته شود، با مراجعه به روزنامۀ ماندگار می‌گوید که امیرگل شاهین در مغایرت با قانون تحصیلات عالی، موضوعات سیاسی و کارزارهای انتخاباتی‌اش را وارد فضای علمی دانشگاه کرده بود.
او می‌گوید که این کار آقای شاهین از یک‌سو دانشجویان را از آموزش باز ماند و از سوی دیگر، امنیت این نهاد را نیز به خطر انداخت. به گفتۀ او: «برخی دیگر از استادان دانشگاه هیواد این روزها مصروف شمارش و بازشماری آرا در کمیسیون انتخابات هستند و ما بسیاری روزها بدون این‌که درس بخوانیم، دوباره به خانه بر می‌گردیم».
این ناظرِ آقای شاهین همچنان گفت که برخی از استادان این دانشگاه نیز مصروف کارزار و جلب و جذبِ رأی‌دهنده در میان دانشجویان و بیرون از دانشگاه برای رییس دانشگاه کرده بود که این کار بر روند آموزشِ شان صدمه زده است.
فرید نام مستعار- یکی دیگر از ناظران امیرگل شاهین نیز از استفادۀ دانشگاه، دانشجویان و استادان در کارزارهای انتخاباتی رییس این دانشگاه شکایت دارد و می‌گوید که این نامزد در جریان کارزارهای انتخاباتی به آنان وعده سپرده بود تا در بدل رأی و نظارت برای شان تخفیف در نظر می‌گیرد، اما با پایان یافتن این روند او تعهدات خود را عملی نکرده است.
فرید بیان داشت که شخص امیرگل شاهین در جریان انتخابات در یک مورد در صنف شان حضور یافته و دانشجویان را تهدید کرده بود تا به او رأی دهند. او می‌گوید: «آقای شاهین برخی از دانشجویان و ناظران را تهدید کرد که باید برایش شناس‌نامه بیاورند و نیز رأی بدهند، در غیر آن، از دانشگاه بیرون شان می‌کند».
این دانشجو و ناظر امیرگل شاهین اکنون از وعده خلافی و زیرقول زدن رییس دانشگاه هیواد شکایت دارد و می‌گوید: اکنون که برای آقای شاهین هم رأی داده‌ایم و هم در روز انتخابات از رأیش نظارت کرده‌ایم، او حاضر نیست پول و تخفیف ما را بدهد.
جمشید، -نام مستعار- از ناظران دیگر این نامزد انتخابات پارلمانی است. او می‌گوید که رییس دانشگاه هیواد، این دانشگاه را بدل به مرکز کارزارِ انتخاباتی خود ساخته بود. او می‌افزاید: «دانشجویان باید ذهن باز داشته باشند و نگران امنیت و سیاست، حداقل در محیط دانشگاهی و علمی شان نباشند، اما امیر گل شاهین بی‌اعتنا به این امر، دانشگاه هیواد را بدل به مرکز کارزاری خود کرده بود».
جمشید در پاسخ به این پرسش که چرا حین کارزارهای انتخاباتی از «عملکرد غیرقانونی» آقای شاهین لب به شکایت نگشودند؟ گفت که «تهدید به بیرون شدن از دانشگاه و تشویق به به دست آوردن تخفیف» شده بودند. او اضافه کرد: «از یک‌سو نگران بیرون شدن از دانشگاه بودیم و از سوی دیگر، خوشحال به این‌که تخفیف و مقداری پول به دست می‌آوریم. هیچ‌کسی حاضر نیست دانشگاه‌اش را نیمه‌تمام بگذارد».
همزمان بااین، با تماس‌های پی‌هم به ریاست دانشگاه هیواد و شماره‌های آقای امیرگل شاهین، نامزد انتخابات پارلمانی، اما کسی به تماس ما پاسخ نداد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز گزارش‌های زیادی مبنی بر پرداخت نشدن پول ناظران از سوی نامزدان انتخابات پارلمان نشر شد. شمار زیادی از ناظران شکایت داشتند که نامزدان در ازای یک روز نظارت و استعمال رأی‌شان به نفع همان نامزد، برای شان پول وعده داده بودند، اما پس از انتخابات، یا دفترهای نامزدان بسته شده بود و یا هم نامزدان به خارج از کشور فرار کرده بودند.
از سویی هم، این نخستین‌بار نیست که برخی نهادهای علمی مورد استفادۀ انتخاباتی قرار گرفته است. گفته می‌شود برخی از نامزدان، از محیط‌های علمی به‌ویژه دانشگاه‌ها برای اهداف سیاسی و انتخاباتی‌شان استفاده کرده اند. انگشت انتقاد در این زمینه بیشتر به سوی نامزدانی دراز است که یا دانشگاه خصوصی دارند و یا هم استاد دانشگاه بوده/هستند.
پیش از این نیز برخی از ناظران نامزدان از پرداخت نشدن پولِ نظارت شان از سوی برخی از نامزدان به دفتر روزنامۀ ماندگار شکایت کرده بودند. ناظران گفته بودن اگر نامزدان دست ‌مزدشان را نپردازند، به کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایت کرده و مشکل شان را از طریق کمیسیون شکایات انتخاباتی حل خواهند کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.