ناظران: کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌ها پول ما را نمی‌دهد

گزارشگر:روح‌الله بهزاد/ یکشنبه 25 قوس 1397 ۲۴ قوس ۱۳۹۷

شماری از ناظران در کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در صحبت با روزنامۀ ماندگار می‌گویند، مسوولان این کمیسیون برای شان وعده سپرده بودند که در بدل هر روز نظارت از روند بازشماری آرا، ۱۰۰۰ افغانی می‌پردازند، اما اکنون زیر قول شان زده اند.
این ناظران که نمی‌خواهند در این گزارش نامی از آنان گرفته شود، می‌گویند که اکنون کمیسیون انتخابات برای شان ۴۳۰ افغانی در بدل هر روز نظارت در نظر گرفته اند.
اما سخنگوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاتی با ابراز بی‌خبری از «مسایل جزیی» قراردادهای ناظران، می‌گوید که آنان خود را مکلف می‌دانند مطابق مفاد درج شده در قراردادِ ناظران، با آنان برخورد کند.
به گفتۀ ناظران در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی: «ابتدا برای هر ناظر در بدل یک روز نظارت، ۱۵۰۰ افغانی وعده داده بودند که ۵۰۰ افغانی آن را به خاطر کرایۀ راه و غذا دو باره برگشت دادند، اما بازهم قناعت کردیم و به کارمان ادامه دادیم، اما اکنون با آنکه با کمیسیون شکایات قرارداد داریم، در بدل هر روز نظارت، برای ما ۴۳۰ روپیه می‌دهند».
ناظران می‌گویند که پس از اعتراض‌ها، به دفتر مدیریت مالی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی مراجعه کرده اند، اما مدیر مالی کمیسیون برای شان با رونمایی پیشنهادِ این کمیسیون به وزارت مالیه، گفته است که رییس حکومت و وزیر مالیه این پیشنهاد را رد کرده اند.
ناظران می‌گویند، در قراردادی که با کمیسیون شکایت‌ها بسته بودند، برای برخی ناظران مقدار تنخواه شان ذکر شده بود، اما برای برخی دیگر ذکر نشده بود. ناظران می‌افزایند، برای آنان شفاهی گفته شده بود که تنخواه روزانۀ شان ۱۰۰۰ افغانی است و نیاز نیست آن را در قرارداد خط شان هم بنویسند.
این ناظران همچنان از کم شدن غدای شب شان شکایت دارند و می‌گویند که پیش از این برای آنان دو وعده غذا – چاشت و شب- در نظر گرفته شده بود، اما حالا وعدۀ غذای شب از آن حذف شده است. به گفتۀ آنان: «وقتی از مسوولانِ هتلی که هر شب از آن غدا می‌گرفتیم، پرسیدیم که آیا قرارداد شان با کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی برای تهیۀ دو وعده غذا برای ناظران هنوز هم پابرجاست؟ گفتند: بلی. اما نمی‌دانیم چرا برای ما غذای شب را نمی‌دهند».
سخنگوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در واکنش به این گفته‌ها به روزنامۀ ماندگار می‌گوید که در جریان موارد جزیی قراردادهای ناظران با بخش‌های مالی و اداری نیست و از ناظران می‌خواهد تا به کمیسیون مراجعه کنند تا مشکل شان حل شود.
علی‌رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی اما در پاسخ به این پرسش که چرا بدون ذکر مبلغ با ناظران قرارداد شده است، می‌گوید که «شاید» به این دلیل مقدار مبلغ ذکر نشده بود که کمیسیون منتظرِ موافقتِ وزارت مالیه در پیوند به تعیین مقدار پول ناظران بود.
آقای روحانی می‌افزاید که نظران به کمیسیون شکایت‌ها مراجعه کنند و این کمیسیون مکلف است تا مطابق آنچه در قراردادِ ناظران درج است، با آنان برخورد کند.
رأی‌فروشی در کمیسیون شکایت‌ها
این ناظران همچنان روایت‌هایی از تقلب و خرید و فروش رأی در کمیسیون شکایت‌های انتخابات حین نظارت از روند بازشماری آرا دارند. آنان می‌گویند، برخی ناظران وظیفۀ شان این است که برای نامزدِ مورد نظرشان هر طوری که ممکن است، رأی بخرند. یکی از این ناظران که به دفتر روزنامۀ ماندگار مراجعه کرده بود، می‌گوید، در برخی موارد نیروهای امنیتی عده‌یی را بازداشت کرد، اما در شماری از موارد تقلب‌کاران به هدف شان می‌رسند.
او می‌گوید: «من ناظرِ کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی بودم، در یک ساعت ده‌ها نفر از کنارم گذشتند و با صدای پائین گفتند، «رأی دو هزار، رأی ۵۰ دالر، رأی دو هزار و…».

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.