نامـزد وزیـران و عـدالت مجـلس

/

ناجیه نوری
«داشتن تابعیت دوگانۀ بیش از ۱۳ وزیر، یک بحث رسانه‌یی است و کمیسیون‌های اختصاصی دراین زمینه تا حالا هیچ‌گونه مدرکی به نماینده‌گان ملت ارایه نکرده‌اند.»
یک عضو مجلس نماینده‌گان می گوید که هرچند تا کنون داشتن تابعیت دوگانه نامزدوزرا از سوی کمیسیون‌های مربوطه تایید نشده است؛ اما مجلس فیصله کرد که به هیچ یک از نامزدوزرایی دو تابعیته رای نمی‌دهد.mnandegar-3
پیش از این، منشی مجلس نماینده‌گان گفته بود که بیش از نیمی از نامزد وزرا تابعیت دوگانه دارند و در اسناد تحصیلی شماری از این نامزدان مشکلاتی وجود دارد.
اما پارلمان افغانستان مسودۀ را مطابق به صلاحیت‌های که در قانون اساسی تسجیل شده، صادر کرده که مطابق آن به نامزدوزرایی دو تابعیته رای اعتماد داده نخواهد شد.
مجلس نماینده‌گان، روی روش‌هایی که بتواند تابعیت نامزد وزیران را مشخص کند، به تفاهم رسیده‌اند که یکی از موراد آن، توضیح مستند نامزدوزیر در مورد چگونه‌گی زنده‌گی چندین سالۀ او در کشور خارجی است.
اما پیش از این منشی مجلس نمایندگان به رسانه‌ها گفته بود که بیش از نیمی نامزد وزرایی معرفی شدۀ شهروندی کشورهای دیگر را دارند و در برخی از اسناد تحصیلی این نامزدان مشکل وجود دارد. بعد از این خبر بود که شماری ازنامزدان به دلیل داشتن تابعیت بیرونی از نامزدی شان انصراف دادند. محمود صیقل و جیلانی پوپل از این جمله اند.
صالح محمد سلجوقی معاون دوم مجلس نماینده‌گان گفته بود که یافته‌های کمیسیون روابط جهانی مجلس نماینده‌گان نشان می‌دهد که نورالحق علومی نامزد وزیر امور داخله شهروندی هالند، صلاح‌الدین ربانی نامزد وزیر امور خارجه شهروندی بریتانیا، یعقوب حیدری یکی از کشورهای- اروپایی، داوود شاه صبا نامزد وزیر معادن شهروندی امریکا، سید سادات نادری نامزد وزیر کار و امور اجتماعی شهروند بریتانیا، فیض‌الله کاکر نامزد وزیرمبارزه با مواد مخدر شهروندی امریکا و آی‌سلطان خیری نامزد وزیراطلاعات وفرهنگ شهروندی ترکیه و شاه زمان میوندی نامزد وزیرامورشهرسازی و مسکن شهروندی آلمان را دارند که از این میان تنها نورالحق علومی و سید سعادت نادری درخواست لغو شهروندی‌شان را داده‌اند .
در همین حال عبدالقادر زازی رییس کمیسیون روابط جهانی مجلس نماینده‌گان گفته است که اگر دو تابعیت بودن این نامزدوزیران ثابت شود، آنان را در مکتوبی دوباره به ریاست جمهوری معرفی و حتا اجازه‌ی رأی‌ گیری و سخنرانی برای آنان داده نخواهد شد. اما سیف‌الدین سیحون استاد دانشگاه کابل داشتن تابعیت دوگانه نامزد وزرا را مساله بسیار مهم ندانسته می‌گوید، مهم داشتن تجربه، توانایی و تخصص نامزد وزرا است نه تابعیت دوگانه آنان. او، در حالی که پارلمان را نهادی میداند که کارهای آن غیر قابل پیش‌بینی است، گفت: نمی‌توان روی تصامیم نمایندگان حساب کرد؛ زیرا ممکن است برعکس آن‌چه مبنی بر تصمیم در مورد وزرایی دو تابعته گرفته اند، عمل کنند. اما حفیظ منصور عضو مجلس نمانیده گان به روزنامۀ ماندگار گفته است که نماینده گان مردم به این فیصله دست یافته اند که در مورد نامزدوزیران دوتابعته به گونۀ جدی برخورد کنند.
اما استاد سیحون می‌گوید که پارلمان افغانستان برمبنای احزاب و تفکر و اندیشه شکل نگرفته، بل براساس منافع فردی و قومی استواراست و تجربه نشان داده که یک روز پارلمان یک وزیر را با قاطعیت رد و روز دیگر تایید کرده است. بنابراین ممکن است نظر نماینده‌گان در مورد نامزد وزرایی دو تابعیته تغییرکند.
سیحون، عدم رعایت توازن قومی در نهادهای امنیتی و اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد گفت، که نهادهای امنیتی به یک قوم خاص تعلق گرفته و دادن صلاحیت‌های امنیتی به یک قوم خاص غیرعادلانه و نادرست است.
او با انتقاد از رییس‌اجراییه و رییس‌جمهور گفت، همه در تعجب است که این دو بزرگوار پس از سه ماه چانه‌زنی در کل افغانستان نتوانستند افراد تخصصی و مسلکی را پیدا کرده و کار را به اهل کار بسپارند.
این استاد دانشگاه، کابینه معرفی شده را یک کابینه مصلحتی و نمونۀ از شرکت سهامی عنوان کرده می‌گوید، هرچند این کابینه شبیه یک شرکت سهامی است؛ اما این شرکت سهامی حتا نتوانسته افراد متخصص را در رشته‌یی که کار و تحصیل کرده اند، بگمارد.
دیروز نامزد وزیران با حضوراشرف‌غنی احمدزی در مجلس معرفی شدند و در میان آنان خاطره افغان نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی که گفته می‌شود با گرفتن شناسنامه‌ی تازه سن‌اش را از ۳۳سال به ۳۷ سال تغییر داده درمیان نامزد وزرا به مجلس معرفی گردیده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.