نامه سرگشادۀ جنرال دوستم، عطامحمدنور و محمد محقق به سران عضو ناتو

۲۰ سرطان ۱۳۹۷

سران محترم شرکت‌کننده در کنفرانس پیمان ناتو در بروکسل خانم‌ها و آقایان!
با توجه به وضعیت جاری در افغانستان و منطقه که وخامت آن به زنده‌گی مردم افغانستان، منطقه و جهان می‌تواند تأثیر‌گذار باشد و صلح در افغانستان و mandegar-3دست‌آوردهای مردم افغانستان و جامعه جهانی را به مخاطره افگنده است، اعضای ایتلاف برای نجات افغانستان که از بدو شکل‌گیری نظام دموکرتیک در افغانستان از شرکا و همکاران نظام و جامعه جهانی در افغانستان بوده است، مرات آتی را برای نگارش این مجمع مهم نظامی و سیاسی جهان ابراز می‌دارد:
آغاز جنگ و بحران چهل ساله در افغانستان، عوامل و اسباب تاریخی دارد که ریشۀ آن در حکومت‌های بوده که منافع عام مردم را مدنظر نداشته است و بیشترین مردم و اقوام را در محرومیت نگهداشته بودند.
با سقوط رژیم قومی آلوده با افراطیت طالبان و القاعده در سال ۲۰۰۰۱ افغانستان وارد مرحله جدیدی از تاریخ گردید و این مرحلۀ تاریخی امیدواری‌های زیادی را برای همۀ اقوام و شهروندان افغانستان به ارمغان آورد.
احزاب میلیونی جمعیت اسلامی افغانستان، جنبش ملی افغانستان و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان که امروز شورای عالی ایتلاف برای نجات افغانستان را تشکیل داده‌اند، احزابی بودند که نظام طالبانی حامی تروریزم و دهشت‌افگنی را در همیاری با نیروهای بین‌المللی در سال ۲۰۰۰۱ سقوط داده‌اند و طی ۱۷ سال اخیر نقش سازندۀ در پروسه باثبات‌سازی، عدالت اجتماعی، حقوق‌بشر و ترویج ارزش‌های دموکراتیک ما، ایفاء کردند.
متاسفانه حلقات معین در حکومت مطلق‌العنان مرکزی و در راس آنان داکتر محمد اشرف‌غنی، طی سال‌های اخیر همۀ مساعی‌شان را در راستای تحمیل حاکمیت یک حلقه خاص قومی برسایر اقوام به خرج داده‌اند و وضعیت بحرانی جاری در افغانستان یکبار دیگر خاطرات تلخ تاریخ گذشته را در اذهان مردم ما تازه نموده است.
رییس‌جمهور غنی و حکومت مرکزی، تحت نام پروسۀ صلح که ضرورت مبرم مردم افغانستان است، همواره سعی کرده تا زمینۀ توسعه نفوذ گروه‌های دهشت‌افگن را بر سایر مناطق فراهم سازد و از این طریق امیال شونیستی خود را تقویت بخشد.
چنانکه عناصر فاشیستی در داخل دستگاه حکومت برشخصیت‌ها، متنفذین و کدرهای اقوام مختلف با سوء استفاده از اصطلاح حاکمیت قانون، دوسیه می‌سازد، ترور فزیکی، شخصیتی و سیاسی می‌کند و نفاق بین اقوام ساکن افغانستان و احزاب سیاسی را دامن می‌زنند.
این حلقات نیروهای دهشت‌افگن را که قاتلین مردم افغانستان و متحدین بین‌المللی ما هستند، می‌دهند و کسانی را که برای دفاع از مردم و طن‌شان قربانی می‌دهند تجرید و حتا با تزویر و نیرنگ به حبس می‌کشند و شکنجه می‌کنند.
دوستان بین‌المللی ما بدانند که:
ما از قربانی و کمک‌های متحدین بین‌المللی ممنون استیم، اما بیم داریم نشود که کشورهای متحد افغانستان ناخواسته، شریک جرم حکومت مرکزی علیه مردم ما شوند، چون حکومت با استفاده از پول مالیات مردم شما عساکر شما و به اتکای حمایت سیاسی شما همۀ این جرایم را علیه مردم ما مرتکب می‌شوند.
ما از این بابت نگرانی داریم، چون نماینده‌گان شما در افغانستان باشخصیت‌های مهم جریان‌های سیاسی و چهره‌های با نفوذ مردمی در تماس نیستند و فقط باهمین حلقات در ارگ دیدار می‌کنند، صحبت‌های فریبندۀ آنها را زیر نام تأمین «حاکمیت قانون» در افغانستان می‌شنوند و مقامات حکومتی همچنان گزارشات رنگارنگ و صحبت‌های دروغین ار در کنفرانس‌های بین‌المللی ارایه می‌کنند، تا قناعت کشورها را فراهم سازند، به این ترتیب فریاد برحق شهروندان مظلوم افغانستان برای حاکمیت مردمی و عدالت اجتماعی ناشنیده می‌ماند و حکوم به جای آن‌که در مسیر دموکراسی حرکت کند، در راه سرکوب مردم واقوام گام برمی‌دارد.
افغانستان از اثر سیاست نفوق‌طلبانه حکومت گرفتار بحران گریده، فاصله‌ها بین حکومت و مردم روز تا روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود.
ما به قانون اساسی افغانستان احترام داریم و مطالبات اشتراک در مناسبات قدرت در روشنی قانون را توقع داریم، حکومت برای برگزاری انتخابات تامین ثبات و پیروزی دموکراسی در افغانستان صادق نیست و نمی‌خواهد شاهد مشارکت مردم در نظام باشد.
مردم ما دیگر تحمل ادامۀ برخور فاشیستی حکومت مرکزی را ندارد و به همین دلیل هدف هزاران تن از اهالی در ولایات مختلف به تظاهرات و حرکت‌های دست زده اند که این فقط یک آغاز است.
ما چارۀ جز مبارزه در جهت تامین آیندۀ بهتر برا ی مردم خود نداریم، ما وطن خود را دوست داریم، و تحت هرنوع شرایط در کنار مردم خود باقی می‌مانیم.
ما از کمک‌های متحدین بین‌المللی افغانستان ممنون هستیم و از آنها توقع داریم تا در راستای تامین عدالت اجتماعی، نظام مبتنی بر قانون اساسی، حقوق همۀ شهروندان و اقوام افغانستان متعهد باشند و وسیلۀ تطبیق برنامه‌های نفوق‌طلبانۀ حکومت علیه مردم ما نشوند.
شورای عالی ایتلاف نجات برای مردم افغانستان

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.