نامۀ اعتراضی شورای نامزدان ریاست‌جمهوری به نماینده‌گی سازمان ملل متحد در کابل

۱۰ عقرب ۱۳۹۸

کابل: ۵ – ۸- ۱۳۹۸
رییس محترم یوناما در کابل!
با تقدیم احترامات فایقه؛
چنانچه در جریان هستید در این اواخر نوارهای صوتی برخی از اعضای رهبری تیم دولت‌ساز از طریق رسانه‌های اجتماعی پخش گردیده است. در نوارها با صراحت از داشتن شبکه‌یی برای همکاری در داخل نماینده‌گی سازمان ملل متحد مقیم کابل سخن به میان آمده است. این گونه اظهارات نه تنها نگران‌کننده و تکان‌دهنده است که حکایت از همکاری یوناما برای مهندسی انتخابات به سودِ کاندیدای مشخص می‌نماید.
این‌گونه اظهارات ما را وادار می‌کند تا شما را مخاطب قرار دهیم و بپرسیم که موضوع از چه قرار است؟ زیرا ملل متحد بر اساس منشور آن سازمان نباید جانب‌دارانه عمل نماید. اظهارات یادشده اینک چهرۀ بی‌طرف ملل متحد در افغانستان را مخدوش ساخته است، بنابراین ضروری به نظر می‌رسد تا حقایق برملا گردیده و جایگاهِ با اعتبار ملل متحد کماکان قابل احترام باقی بماند، این میسر نمی‌شود مگر اینکه مسوولین یوناما در کابل پاسخ قناعت‌بخش ارایه کنند و در جهتِ رفع شبهاتِ بوجود آمده اقدام جدی نمایند.
شورای نامزدان ریاست‌جمهوری در زمینه خواهان وضاحت است و حق خود می‌داند، که برای شفافیتِ هرچه بیشتر، پرسش مطرح نماید و در جهت کشفِ حقیقت تلاش همه‌جانبه نماید.
با احترام
هیأت اجرائیۀ شورای نامزدان ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸

mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.