نامۀ سرکشاده به رییس حکومت و نماینده‌گان مردم

گزارشگر:دو شنبه 11 جدی 1396 ۱۰ جدی ۱۳۹۶

با دامن زدن به اختلافات قومی، تیشه به ریشۀ خود و مردم نزنید!
علی‌الرغم جنگ، ناامنی، انتحار و انفجار که سراسر کشور را فرا گرفته، اما با گذشت هر روز، دامنِ اختلافات قومی در کشور نیز گسترده‌تر می‌شود. در این راستا عدۀ زیادی از هم‌وطنان ما در اثر فقر، گرسنه‌گی، بی‌سرپناهی، بیکاری و آوره‌گی در نبود عرضۀ خدمات صحی و اجتماعی، جان خود را از دست می‌دهند و هر روز بیشتر از یک‌صد نفر از جوانان فداکار کشور در جنگ‌های روبه‌رو با دشمنان سوگند خوردۀ افغانستان به شهادت می‌رسند. اگر جنگ و قسمتی از از این سیاه‌روزی را دشمنان خارجی به ما تحمیل کرده اند، اما قسمت بیشتر این بدبختی‌ها و جدال و کشمکش‌هایِ میان‌خودی، ناشی از عملکرد غیر مسوولانۀ حکام و قوای سه‌گانۀ کشور است.
در هفتۀ گذشته، مجلس نماینده‌گان‌ در زمینۀ سرنوشت توزیع شناس‌نامه‌های برقی در حالی فیصلۀ خود را اعلام کرد که از جمله ۱۲ عضو هیأت مختلط، پنج تن از نماینده‌گان اقوام غیر پشتون غایب بودند که این خود غیرعادلانه و پرسش‌برانگیز است. به خاطر این‌که سناریوی غم‌بار «اقلیت» و «اکثریت» که در مغایرت با تأمین عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی بوده و همواره موجبِ کشمکش میان سران و جدال میان اقوام باهم برادر شده است، به صورت بنیادی رفع و بدون معضله باشد، پیشناد می‌شود که:
۱- سروی سراسری صورت گیرد، بعد شناس‌نامه توزیع شود.
۲- هیأت توزیع شناس‌نامه باید مختلط و از قومِ چه کوچک چه بزرگ، یک نماینده در آن حضور داشته باشد، نه آنکه از یک قوم خاص، شش نماینده و از سایر اقوام که تعدادشان بیشتر از ۲۰ قوم است، نیز ۶ نماینده در نظر گرفته شود که این ترکیب خودش مخالف قانون اساسی و هم غیر عادلانه است.
۳- تاهنوز که ملت نشده‌ایم و فرهنگ قوم و قوم‌گرایی به شکل حساسیت‌برانگیزی در سطح کلان کشور وجود دارد، ذکر ملت در شناس‌نامه زاید و به منظور خاص(؟) است. باید از آن اجتناب شود.
۴- ذکر قوم که هویت هرکس را تشکیل می‌دهد، اگر قوم کوچک است یا بزگ باید در شناس‌نامه درج شود. اگر فرد پشتون است، پشتون ذکر شود، اگر تاجک است، تاجک، اگر گجر و براهوی است، باید گجر و براهوی ذکر شود.
۵- اگر «افغان» پشتون است و «پشتون» افغان، این چه معنا می‌دهد که با سوءاستفاده از قدرت، از یک نام دو امتیاز از اقوام دیگر بگیرند؟
۶- از آن‌جایی که در هر مقطع زمان زمام‌دارانی به صحنه می‌آیند و می‌روند و نماینده‌گانی نیز عوض می‌شوند و تاریخ کارروایی زمام‌داران و عملکرد نیک و بد وکلا را در پیشانی خود حک می‌کند و آینده‌گان آن را به قضاوت می‌نشینند؛ مردم زجر کشیدۀ ما از مقام ریاست جمهوری و مجلس نماینده‌گان خویش توقع دارند که در مسایل سرنوشت‌ساز ملی، تصامیم و اجراآت سرنوشت مثبت و ملی اتخاذ کنند.
با احترام
جنرال محمدعظیم مجاهد

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.