ناپدیدشدن فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی هشدار از حذف نماینده رسانه‌ها از کمیته گزینش

ناجیه نوری / یک شنبه 23 حوت 1394/

تلاش‌هایی از سوی حلقاتی در ریاست جمهوری جریان دارد تا نماینده فدراسیون خبرنگاران از کمیته گزینش حذف و به جای آن افراد وابسته به ارگ جای‌گزین شود.
شماری از اعضای نهادهای مدنی و کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می‌گویند: اگر پای حکومت وارد کمیته گزینش شود، بدون شک ما یک کمیسیون mandegar-3وابسته به حکومت خواهیم داشت که در نتیجه آن برگزاری یک انتخابات شفاف خیالی بیش نخواهد بود.
اما نماینده‌گان مجلس حذف نماینده رسانه‌ها را از کمیته گزینش مساله بسیار چالش برانگیز نمی‌دانند و به این باور اند که حضور و یا عدم حضور نماینده رسانه‌ها تاثیر چندانی بر انتخاب اعضای ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی ندارد.
این واکنش‌ها پس از آن ابراز می‌شود که شایعاتی وجود دارد مبنی براینکه نماینده‌ فدراسیون رسانه‌ها از کمیته گزینش توسط سوی رییس‌جمهور حذف شده است.
رییس‌جمهور فرمان تقنینی در مورد کمیته گزینش را توشیح کرده، اما گفته می‌شود که دو نفر از اعضای کمیته گزینش حذف و به جای آن دو نفر دیگر معرفی شده اند.
صدیق‌الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاح انتخاباتی، هدف از آوردن افراد حکومتی در ترکیب کمیته گزینش را حدف نماینده فدراسیون رسانه‌های افغانستان عنوان می‌کند.
توحیدی می‌گوید: تلاش‌های بسیار جدی جریان دارد تا نماینده فدراسیون خبرنگاران از کمیته گزینش حذف شود.
به باور وی: اگر در فرمان پنهان شده رییس‌جمهور نماینده رسانه‌ها حذف شده باشد، هدف این است که حلقاتی در درون حکومت در صدد نفوذ در کمیته گزینش اند.
به گفته او: فرمان تقنینی توشیح شده رییس‌جمهور، منتشر نشده، به وزارت عدلیه فرستاده نشده و در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته، تمامی این موارد نشان می‌دهد که حکومت در صدد آوردن تغییرات در کمیته گزینش و حذف نماینده رسانه‌ها اند.
توحیدی تاکید کرد: هدف از حذف نماینده رسانه‌ها اعمال نفوذ در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها است تا آنچه که خود می‌خواهند به دور از چشم رسانه‌ها انجام دهند.
او آوردن هرگونه تغییر در کمیته گزینش را به هدف نصب افراد حکومتی در کمیسیون‌های انتخابات دانسته و هشدار داد که این گونه اقدمات سبب دلسردی مردم و عدم حضور آنان در انتخابات خواهد شد.
با این حال، عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی می‌گوید: تلاش‌ها براین بود تا یک کمیته غیر دولتی و بی‌طرف، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را برگزیند تا انتخابات آینده مانند انتخابات سال پار رای مردم به تمسخر گرفته نشود.
رفیعی افزود: اما زمانیکه حکومت در رأس کمیته گزینش قرار بگیرد، بدون شک از یک طرف بی‌طرفی کمیسیون انتخابات زیر سوال می‌رود و از جانبی اعتماد مردم نسبت به برگزاری انتخابات بدون تقلب از بین می‌رود.
به گفته رییس مجمتع جامعه مدنی: راه‌کار و پیشنهاد کمیسیون اصلاح نظامی انتخاباتی این بوده که افرادی به کمیته گزیشن راه پیدا کنند تا بتوانند یک کمیسیون انتخابات مستقل تحویل مردم دهند، اما اگر پای حکومت وارد کمیته گزینش شود، بدون شک ما یک کمیسیون وابسته به دولت را خواهیم داشت.
وی همچنان گفت: در انتخابات سال پار همه شاهد بودند که تعداد رای‌دهنده‌گان یک ولایت بیشتر از نفوس آن بود و اگر بازهم پای حکومت در گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخابات وارد شود، این قصه دوباره تکرار خواهد شد.
او تاکید کرد: اگر کمیسیون انتخابات نتواند در انتخابات پیش روی یک انتخابات شفاف و بدون تقلب را برگزار کند، مردم دیگر هرگز پای صندوق‌های رای نخواهند رفت و در نتیجه پارلمانی مردمی نیز نخواهیم داشت.
اما محمد رفیق شهیر عضو مجلس نماینده‌گان، حذف نماینده‌ فدراسیون رسانه‌ها را زیاد مایه نگرانی و مهم نمی‌داند.
شهیر به این باور است که در نهایت این حکومت است که تصمیم می‌گیرد چه کسانی را به عنوان اعضای کمیسیون انتخابات برگزیند.
او می‌گوید: اعضای کمیته گزینش صلاحیت تعیین اعضای ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی را ندارند و فقط می‌توانند به حکومت افرادی را پیشنهاد کنند و حکومت هم از میان افراد پیشنهاد شده اعضای ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی را گزینش خواهد کرد.
این عضو مجلس تاکید کرد: نماینده‌گان نهادهای مدنی می‌توانند از رسانه‌ها نماینده‌گی کنند، زیرا رسانه‌ها اعضای جامعه مدنی اند و عدم حضور نماینده رسانه‌ها مشکلات جدی را ایجاد نمی‌کند.
به گفته وی: حضور افراد زیاد در کمیته گزینش تصمیم‌گیری را مشکل می‌سازد، بنابراین شاید حکومت تصمیم گرفته تا دو نفر را حذف کند که به نظر من زیاد مایه‌نگرانی نیست.
این درحالیست که چند پیش کمیته گزینش که متشکل از نماینده‌گان جامعه مدنی، نهادهای ناظر برانتخابات، نماینده رسانه‌ها و نماینده خدمات ملکی به منظور گزینش اعضای ارشد کمیسیون انتخابات، ایجاد گردیده بود، توسط رییس‌جمهور به همراه بسته پیشنهادی قوانین انتخابات به مجلس فرستاد شد و نماینده‌گان هم این بسته پیشنهادی را با اکثریت آرا کردند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.